Početna

 Uvodna riječ

Osnove
 Što trebate znati o JS?

 Sažete činjenice

 Značajna godina: 1914
 Božja organizacija

 Vjerni i razboriti rob
 "Novo svjetlo"

 Malo stado i druge ovce

 Božje ime

 Transfuzija krvi

Povijest
 Kratki povijesni pregled
 Kriva proročanstva

 "Kuća prinčeva"

 Piramidologija

Učenja
 ne-Trojstvo

 Tko je Isus?

 Isusova otkupnina

 Isus i razbojnik u raju

 Križ ili stup?

 Prijevod "Novi svijet"
 Biblijski reci
Promjenjena vjerovanja
 Pregled promjena

 "Ovaj naraštaj"

 Štovanje Isusa

 Uskrsnuće

 Više vlasti

Skandal
 Pridruženost UN-u

 Malavi i Meksiko

 Politička neutralnost

Ostalo
 Dvostruki standardi

 Izbjegavanje isključenih

 Neovisno mišljenje

 Kako doprijeti do Jehovinog svjedoka?

 Poganstvo

 "Smiju li kršćani imati mačke?"

 Promo slike

 Raymond Franz - "Grižnja savjesti"

Pitanja za Jeh. svjedoke
 Pitanja o Isusu

 Tri pitanja za JS

 Tko je u Novom savezu?

 Gdje je Raj?

Kontakt
 Forum

 Mail


  RSS pretplata

Tri pitanja za Jehovine svjedoke

 

 

 

Imam tri pitanja za JS, ali upućena su i svakoj osobi koja ispovjeda kršćansku vjeru.

Prema vašem mišljenju, koje se pretpostavljam bazira na Bibliji i literaturi Stražarske Kule:

 

1) Što za vas znači živjeti; koji je smisao vašeg života?

2) Čime se vjernici trebaju ponositi/hvaliti?

3) Što je glavna poruka koju vjernici trebaju propovijedati?

 

Ideja nije da ovo budu neka trik pitanja. Pitanja su poprilično fundamentala i vjerujem da si ih svaki vjernik bar jednom sam sebi postavio.

 

Sada, kad ste nadam se malo razmislili koji bi bili vaš odgovori, volio bih da otvorimo Bibliju i da vidimo kakve nam odgovore na ova pitanja daje Božja Riječ. Odnosno, kako bi na ova pitanja vjerojatno odgovorio rani kršćanin iz 1. stoljeća, kakav je bio apostol Pavao.

 

Dakle prvo pitanje:

1) Što za vas znači živjeti; koji je smisao vašeg života?

Pavao nam za sebe daje ovaj odgovor:

Jer za mene je živjeti... Krist! Fil 1:21

 

U prethodnom retku Pavao kaže da bilo da živi bilo da umre, Krist će se u njemu proslaviti. Pavao je imao nevjerojatnu strast za time da vidi Krista proslavljenog u njegovom životu i kroz njega. Smisao života za Pavla je bio Krist. Sigurno je bilo mnogo dobrih stvari u Pavlovom životu za koje je valjalo živjeti no on je iznad svega živio za Krista.

U Kol 3:4 kaže slično: Kada se pokaže Krist, naš život!

Što je Krist značio za Pavla napisao je u Fil 3:

(7) Ali što mi god bijaše dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom. (8) Štoviše, čak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem (9) i u njemu se nađem - ne svojom pravednošću, onom od Zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj - (10) da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim,

 

Pavao je najizvrsnijom stvari ili nenadmašnom vrijednošću smatrao - spoznaju Isusa Krista. Ta spoznaja za njega nije statična stvar - da je jednom čuo za njega i to prihvatio - naprotiv on se svim silama trudi da još više upozna Krista i suobliči se s njim. Svu svoju pravednost je smatrao smećem, i oslanjao se samo o Kristovoj pravednosti kako bi bio opravdan pred Bogom. Za Pavla, Krist je bio apsolutni broj 1. Krist je bio najvažnija stvar u životu apostola Pavla - Pavlov život je bio - Krist.

Slažeš li se s Pavlom i možeš li i ti reći za sebe da je tvoj život - Krist?

 

 

Drugo pitanje je bilo:

2) Čime se vjernici trebaju ponositi/hvaliti?

 

Obično je ljudski ponos negativno prikazan u Bibliji no postoji pozitivni ponos, i ima par stvari za koje Pavao kaže da se njima možemo ponositi; npr u 1.Kor 1:31 kaže da se možemo ponositi Bogom, u Fil 3:3 da se hvalimo Kristom Isusom.

Ali ipak ima jedno mjesto gdje kaže čime se trebamo najviše ponostiti, iznad svega ostaloga.

To je zapisano u Gal 6:14:

A ja, Bože sačuvaj da bih se ičim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu.

 

I ovdje sada nije u pitanju radi li se o mučeničkom stupu ili o križu, već se radi o tome što se desilo na tom drvetu. I poanta je da su se prvi kršćani iznad svega ponosili križem Isusa Krista. Svi vjernici bi se trebali preispitati koliko je to istina i u njihovu životu - je li Kristov križ (ili mučenički stup) predmet njihova najvećeg ponosa i hvaljenja. Ne mislim na križeve oko vrata ili raspela, nego da li je ono što se desilo na tom drvetu glavna preokupacija mojih misli i izvor najvećeg ponosa?

Je li moj život duboko i trajno obilježen događajem na Golgoti?

 

 

I još na treće pitanje:

3) Što je glavna poruka koju vjernici trebaju propovijedati?

 

Opet, vidjet ćemo kako nam na ovo pitanje odgovara Pavao - najveći pronositelj radosne vijesti u 1. stoljeću.

U 1. poslanici Korinćanima 1:17 &18 on kaže:

Jer Krist me nije poslao da krstim, nego da propovijedam Radosnu vijest, i ne u govornoj mudrosti, da ne izgubi snagu križ Kristov.

Bez sumnje, govor o križu ludost je za one koji propadaju, a za nas koji se spasavamo sila je Božja.

i malo dalje u 2:1-2

I ja, kada dođoh k vama, braćo, da vam navjestim svjedočanstvo Božje, ne dođoh s visokim govorom ili s mudrošću, jer ne držah zgodnim među vama išta drugo znati osim Isusa Krista, i to razapetog.

 

Ovdje vidimo da je Pavlu kada je pronosio evanđelje, dobru vijest, glavna poruka bila Isus Krist, raspet na križ.

 

Je li to i vaša glavna poruka koju propovijedate?

Imao sam dosta prilika razgovarati s JS-ima i često sam im znao postaviti pitanje: "Što je za vas glavni sadržaj dobre vijesti koju propovijedate?"

Odgovori su bili uglavnom isti - da je Bog taj koji će uspostaviti svoju vlast nad Zemljom i da imamo priliku živjeti u Raju na Zemlji. A malo proširen odgovor koji bih znao dobiti je da je Dobra vijest da se Isus 1914. zakraljio na nebu i da je sada nevidljivo prisutan. Da sam to pitanje postavio do 1995.godine, onda bih vjerojatno dobio sličan odgovor s dodatkom da naraštaj od 1914 neće proći dok se ne uspostavi Božje kraljevstvo na Zemlji.

 

Ali nikada, baš nikada, od JS nisam dobio odgovor kakvog ga Pavao daje - kako on razumije što je glavni sadržaj evanđelja kojeg je on propovijedao: u 1.Kor 15:

15Dozivljem vam, braćo, u pamet evanđelje (dobru vijest) koje vam navijestih,... (3) Doista, predadoh vam ponajprije što i primih: Krist umrije za grijehe naše po Pismima; (4) bi pokopan i uskrišen treći dan po Pismima; (5) ukaza se Kefi, zatim dvanaestorici...

Ovo je povjesno svjedočanstvo Kristovih apostola što je evanđelje...

Ono što začuđuje je da ovi reci iz Biblije nisu našli svoje mjesto u nekoliko članaka koji se bave time što je "dobra vijest" u nedavnom izdanju SK od 1.3.2011.

----

 

Jeste li primjetili da je odgovor na ova sva tri fundamentalna pitanja za kršćane bio Krist i njegovo djelo na križu?

 

Prvi kršćani su toliko govorili o Kristu da su ih pogani zbog toga u Antohiji nazvali kršćanima - tj. Kristovima. Dj 11:26

 

Koliko je Pavlu Krist bio SVE vidi se npr. i iz poslanice Filipljanima, ako ju vizualiziramo.

slika

Poslanica Filipljanima

Ovo je vizualno predočena učestalost pojavljivanja riječi u Poslanici Filipljanima. Što se neka riječ više pojavljuje u tekstu to je ona veća.

Iz ove zgodne slike jasno se vidi što je bila Pavlu najveća strast koju je prenosio i drugima.

 

Imate li i vi strast za Kristom poput prvih kršćana i poput nekih današnjih vjernika koji ispovjedaju vjeru u uskrslog Krista?

 

 

 

Ako mislite, ovo za mene niti ne treba važiti, to je samo za "pomazane", za one s "nebeskom nadom" -  u krivu si, jer Pavao kaže da svi vjernici imaju samo jednu nadu.

Jedno tijelo i jedan Duh - kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! (Ef 4:4)

 

Same sebe ispitujte, jeste li u vjeri! Same sebe provjeravajte! Zar ne spoznajete sami sebe: da je Isus Krist u vama? Inače niste pravi. (2 Kor 13:5 )

 

No ako tko nema duh Kristov, taj nije Kristov. (Rim 8:9)

 

Tu više nema ni Grka ni Židova, ni obrezanja ni neobrezanja, ni tuđinca, ni Skita, ni roba, ni slobodnjaka, nego je Krist sve i u svima. (Kol 3:11, NS)

 

1 Tko god vjeruje: "Isus je Krist", od Boga je rođen.

12 Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života.

13 To napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vječni. (1.Iv 5)

 

I ni u kome drugom nema spasenja, jer nema drugog imena pod nebom danog ljudima po kojem možemo biti spašeni.  (Dj 4:12)

 

A rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen!  (2.Pt 3:18)

 

 

Video preporuke:

Vrhovništvo Isusa Krista (John Pipper)

 

"Sve izvan Krista je smeće" - Filipljanima 3:7-9 (Zac Poonen)

 

It's All About Christ (Paul Washer; engl)

 

Povezani članci:

 

Komentiraj na forumu  

Komentari (1 / 1)
Na vrh #1 piramida4 Komentirano: January 05, 2014, 06:20:23 PM
Osnova vjere je zapisana u SZ.
Vjera u Jedinoga Boga - JAHVU.

Svi dobri SZ ljudi spašavali su se "samo" vjerom u
Jedinoga Boga Jahvu!

Isusa nije bilo!
-------------------

TEK od NZ - potrebno je UZ SZ vjeru u Jedina Boga Jahvu,
vjerovati i JOŠ  u Drugoga - Isusa neboga.

Stih to jasno kaže:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ivan 17,3 
 A ovo je život vječni:
da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga,
i
koga si poslao - Isusa Krista.
,,,,,,,,,,,,,,,,,

Š to kaže gore?
Treba vjerovati Onome koji je poslao Isusa.
Tko je poslao Isusa?
Da li znaš Njegovo Ime i Njegovu Titulu?
To je Bog Jedini Otac Jahve.
I u još Jednoga treba vjerovati – znači treba vjerovati u Dvojicu!
Prvi je B


. . .
(vidi cijeli komentar)
 Najnovije
 Svjedoci u Djelima apostolskim NOVO

 „Ime“ u Kršćanskim grčkim spisima NOVO

 Pismo tumači Pismo

 Isus i razbojnik u raju

 Arheologija i 607/587 g.pne.

 Pitanje krvi u Bugarskoj

 VIDEO: Izbjegavanje isključenih

 Raymond Franz - "Grižnja savjesti"

 VIDEO: Fred Franz o "Vodećem tijelu"

 VIDEO: Fred Franz o WT povijesti

 Informativne promo slike

 VIDEO: Pitanja o Isusu

 VIDEO: Kada je pao Jeruzalem?

 Ivan 1:1 - Riječ bijaše Bog ili bog?

 Identitet Isusa Krista

 Što trebate znati o JS?

 Staurogram (tau-rho)

 
 Izdvojeno
 Što trebate znati o JS?

 Značajna godina: 1914

 Harmagedon 1975

 Malo stado i druge ovce

 Pridruženost UN-u

 Božja organizacija

 "Novo svjetlo"

 "Ovaj naraštaj"

 Tri pitanja za JS

 

Moramo ispitati, ne samo što osobno vjerujemo, već i ono što naučava religiozna zajednica kojoj pripadamo. Da li su njene nauke potpuno u sukladnosti s Riječju Božjom, ili se zasnivaju na ljudskim predanjima? Ako ljubimo istinu tada se ne trebamo plašiti takvog ispitivanja, jer svaki od nas treba da iskreno želi da upozna volju Božju obzirom na nas, i da ju tada i vrši - Ivan 8:32. (Istina koji vodi do vječnog života - izdanje Društva Stražarske kule (1968) str.13, poglavlje "Zašto trebamo ispitati svoju religiju")

 

 Biblijske istine
 Zašto je Isus morao umrijeti?

 Evanđelje

 Kamo poći?

 Identitet Isusa Krista  

Iskustva/svjedočanstva
 Od Jehovinog do Isusovog svjedoka

 Kako doprijeti do JS-a?