Početna

 Uvodna riječ

Osnove
 Što trebate znati o JS?

 Sažete činjenice

 Značajna godina: 1914
 Božja organizacija

 Vjerni i razboriti rob
 "Novo svjetlo"

 Malo stado i druge ovce

 Božje ime

 Transfuzija krvi

Povijest
 Kratki povijesni pregled
 Kriva proročanstva

 "Kuća prinčeva"

 Piramidologija

Učenja
 ne-Trojstvo

 Tko je Isus?

 Isusova otkupnina

 Isus i razbojnik u raju

 Križ ili stup?

 Prijevod "Novi svijet"
 Biblijski reci
Promjenjena vjerovanja
 Pregled promjena

 "Ovaj naraštaj"

 Štovanje Isusa

 Uskrsnuće

 Više vlasti

Skandal
 Pridruženost UN-u

 Malavi i Meksiko

 Politička neutralnost

Ostalo
 Dvostruki standardi

 Izbjegavanje isključenih

 Neovisno mišljenje

 Kako doprijeti do Jehovinog svjedoka?

 Poganstvo

 "Smiju li kršćani imati mačke?"

 Promo slike

 Raymond Franz - "Grižnja savjesti"

Pitanja za Jeh. svjedoke
 Pitanja o Isusu

 Tri pitanja za JS

 Tko je u Novom savezu?

 Gdje je Raj?

Kontakt
 Forum

 Mail


  RSS pretplata

Pismo tumači Pismo

Pismo tumači Pismo

 

 

Pismo tumači Pismo

Jedno od dobrih pravila tumačenja Biblije jest da se dopusti Bibliji da tumači samu sebe, tj. da se za tumačenje mjesta u Pismu koje govori o određenoj temi uzme u obzir drugo mjesto koje govori o istoj temi. To bi pogotovo trebalo uzeti u obzir ako npr. novozavjetni tekst citira ili aludira na starozavjetni tekst. S ovim pravilom se slaže i Stražarska kula u izdanju iz 15.8.2006. u članku "Usporedimo biblijske retke". No, u ovom članku analizirat ćemo nekoliko značajnih mjesta gdje Stražarska kula odstupa od tog pravila. Da članak bude efektniji priložene su slike s analizom usporednih mjesta u Bibliji.

 

Za sada napravljena je analiza za ova mjesta:

 

·        Kako apostol Petar u svojoj poslanici koristi Izaiju 8?

·        Tko su "druge ovce" o kojima je Isus govorio u Ivanu 10?

·        Što znači da je Isus prvorođenac stvorenja (Kol 1)?

 

 

Kako apostol Petar u svojoj poslanici koristi Izaiju 8?

 

U 1. Petrovoj 3:13-15, apostol Petar ohrabuje vjernike da se ne boje onih koji ih progone već da Isus Krist kao Gospodin bude svet u njihovim srcima. Prepoznato je da Petar ovdje koristi retke iz Izaije 8:12-13. U prijevodu Novi svijet ispravno stoji referenca da 3:14 citira Izaiju 8:12. Ovo je dio oko zastrašivanja i strahovanja.

 

No, postavlja se pitanje: Ako je 1Pt 3:14 referenca na Iza 8:12, zašto slijedeći redak 1Pt 3:15 nije referenca na slijedeći redak u Izaiji: Iza 8:13, s obzirom na to da se nastavlja ista misao?

Izaija govori Izraelcima neka im je jedino Jehova svet, dok Petar vjernim kršćanima govori neka im je Isus svet.

 

Dodatno, ovdje treba primjetiti da Izaija koristi Božje ime (JHVH), dok Petar u grčkom koristi kurios tj. Gospodin. Ovo je sad malo širenje teme no na ovom mjestu je jako bitno. Činjenica je da novozavjetni pisci, kada bi citirali starozavjetne retke u kojima je bilo Božje ime (JHVH), umjesto Božjeg imena koristili su grčku riječ kurios; u prijevodu Gospodin. Ne postoji niti jedan novozavjetni rukopis koji sadržava hebrejsku inačicu Božjeg imena. S obzirom na to ovdje se može sa priličnom sigurnošću pretpostaviti da je "Gospodin" u 1. Petrovoj 3:15 u stvari Božje ime. Tako da bi također ispravan prijevod bio: "Nego, neka Krist, kao Jehova, bude svet u srcima vašim."

 

Ovo je još jedna nedoslijednost Stražarske kule. Naime, autori prijevoda Novi svijet su uzeli za zadatak da obnove Božje ime u Novom zavjetu, zbog neutemeljene pretpostavke da je ono naknadno izbačeno iz svih postojećih rukopisa u 2. ili 3. stoljeću. Za temelj da bi se na određenom mjestu vratilo ime Jehova, prevoditelji su uzimali kasne (oko 15 i 16. stoljeća) prijevode Novog zavjeta na hebrejski (tkz. J-izvore) i koji bi onda u sebi imali Božje ime JHVH. Tako su u dodatku engleskog prijevoda Novi svijet za svaki redak u Novom zavjetu u kojem je stavljeno ime Jehova nalazi lista J-izvora kojima se to opravdava. Lista je na kraju ovog članka. U dodatku hrvatskog prijevoda Novi svijet tako stoji:

 

          Kako ne bismo prekoračili granice prevođenja i zašli u područje tumačenja Biblije, Božje smo ime u grčkom dijelu Biblije (“Novom zavjetu”) prevodili vrlo oprezno, uvijek na osnovi temeljite analize hebrejskih biblijskih knjiga. Potvrdu za svoj prijevod tražili smo u dostupnim hebrejskim prijevodima grčkih biblijskih knjiga. ... U svom prijevodu grčkih biblijskih knjiga Božje smo ime preveli 237 puta. Za svako od tih 237 mjesta gdje je Božje ime vraćeno u tekst potvrdu pruža više hebrejskih prijevoda.

 

No, za 1. Petrovu 3:15 postoji ista ta lista J-izvora kojima se jednako može opravdati stavljanje Božjeg imena umjesto "Gospodin". U engleskoj verziji prijevoda s referencama u bilješci. stoji priznanje da postoje J-izvori koji na ovom mjestu imaju Božje ime te su, po vlastitom pravilum prevoditelji trebali prevesti "Krist, kao Jehova".

 

Izgleda da je Stražarska kula ovdje ipak prekoračila granice prevođenja i dala prednost svome tumačenju a ne onome što Biblija uči.

Inače, sličnu stvar nalazimo u Poslanici Hebrejima 1:10, gdje se radi o citatu iz Psalma 102:25 i za koje postoje višestruki J-izvori koji sadrže Božje ime, koje se u Hebrejima 1:10 primjenjuje na Isusa.

 

 

Tko su "druge ovce" o kojima je Isus govorio u Ivanu 10?

 

Nauk o malom stadu i drugim ovcama je jedna od središnjih učenja Stražarske kule. Međutim SK identifikacija "drugih ovaca" o kojima Isus govori u Ivanu 10 stoji na klimavim nogama. Po ovoj temi već postoji poseban članak pa ovdje nećemo duljiti.

 

Isus govori kako pastiru koji dolazi po svoje ovce vratar otvara vrata. Stražarska kula ispravno identificira vratara kao Ivana Krstitelja koji je imao zadaću pripremiti Židovski narod za dolazećeg Mesiju/pastira. Time su "prve ovce" identificirane kao vjernici iz Židovstva. Nastavno na to, kao najjednostavnije tumačenje "drugih ovaca" iz "drugog tora" nameće se da se radi o vjernicima iz nežidovskih (poganskih) naroda.

 

Sukladno tome, Pavao primjenjuje smisao ove Isusove uspredbe kada govori da su se Kristovom žrtvom prvim vjernicima iz Židovstva pridružili vjernici iz nežidovskih naroda te su postali jedno stado tj. jedno Kristovo tijelo.

 

 

 

Što znači da je Isus prvorođenac stvorenja (Kol 1)?

 

Pavlove riječi iz Posalnice Kološanima da je Isus prevorođenac svega stvorenoga Stražarska kula uzima da znače da je Isus prvostvoreno biće od Boga. Međutim, kada se kontekst Pavlovih riječi ovdje usporedi s poslanicom Hebrejima može se vidjeti da na oba mjesta postoje 3 paralelne misli od kojih nam jedna daje objašnjenje da prvorođenac stvorenja znači baštinik tj. nasljednik svega stvorenja.

 

Isus Krist je:

·       savršena slika Boga nevidljivoga

·       onaj po kome je sve stvoreno

·       onaj za koga je sve stvoreno; tj. nasljednik (baštinik) svega stvorenoga

Verzija za ispis

Povezani članci:

 

Komentiraj na forumu  

Komentari (2 / 2)
Na vrh #2 Vrtlar888 Komentirano: January 27, 2021, 01:55:53 AM
A ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom;njegov je iskon od davnina,
od vječnih vremena.


Kako tumačite ovaj zadnji dio da je Isusov iskon od davnina, od vječnih vremena?

bolji prevod je  "njegovi su silasci od početka,od vječnih vremena" ...jer Sin Božji je silazio mnogo puta kroz povjest raznim povjesnim narodima a sa time idu skladno i neki ukazi da je Krist žrtveno jagnje "od početka svijeta"...
Na vrh #1 kainos Komentirano: November 22, 2019, 07:11:06 PM
A ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom;njegov je iskon od davnina,
od vječnih vremena.


Kako tumačite ovaj zadnji dio da je Isusov iskon od davnina, od vječnih vremena?
 Najnovije
 Svjedoci u Djelima apostolskim NOVO

 „Ime“ u Kršćanskim grčkim spisima NOVO

 Pismo tumači Pismo

 Isus i razbojnik u raju

 Arheologija i 607/587 g.pne.

 Pitanje krvi u Bugarskoj

 VIDEO: Izbjegavanje isključenih

 Raymond Franz - "Grižnja savjesti"

 VIDEO: Fred Franz o "Vodećem tijelu"

 VIDEO: Fred Franz o WT povijesti

 Informativne promo slike

 VIDEO: Pitanja o Isusu

 VIDEO: Kada je pao Jeruzalem?

 Ivan 1:1 - Riječ bijaše Bog ili bog?

 Identitet Isusa Krista

 Što trebate znati o JS?

 Staurogram (tau-rho)

 
 Izdvojeno
 Što trebate znati o JS?

 Značajna godina: 1914

 Harmagedon 1975

 Malo stado i druge ovce

 Pridruženost UN-u

 Božja organizacija

 "Novo svjetlo"

 "Ovaj naraštaj"

 Tri pitanja za JS

 

Moramo ispitati, ne samo što osobno vjerujemo, već i ono što naučava religiozna zajednica kojoj pripadamo. Da li su njene nauke potpuno u sukladnosti s Riječju Božjom, ili se zasnivaju na ljudskim predanjima? Ako ljubimo istinu tada se ne trebamo plašiti takvog ispitivanja, jer svaki od nas treba da iskreno želi da upozna volju Božju obzirom na nas, i da ju tada i vrši - Ivan 8:32. (Istina koji vodi do vječnog života - izdanje Društva Stražarske kule (1968) str.13, poglavlje "Zašto trebamo ispitati svoju religiju")

 

 Biblijske istine
 Zašto je Isus morao umrijeti?

 Evanđelje

 Kamo poći?

 Identitet Isusa Krista  

Iskustva/svjedočanstva
 Od Jehovinog do Isusovog svjedoka

 Kako doprijeti do JS-a?