Početna

 Uvodna riječ

Osnove
 Što trebate znati o JS?

 Sažete činjenice

 Značajna godina: 1914
 Božja organizacija

 Vjerni i razboriti rob
 "Novo svjetlo"

 Malo stado i druge ovce

 Božje ime

 Transfuzija krvi

Povijest
 Kratki povijesni pregled
 Kriva proročanstva

 "Kuća prinčeva"

 Piramidologija

Učenja
 ne-Trojstvo

 Tko je Isus?

 Isusova otkupnina

 Isus i razbojnik u raju

 Križ ili stup?

 Prijevod "Novi svijet"
 Biblijski reci
Promjenjena vjerovanja
 Pregled promjena

 "Ovaj naraštaj"

 Štovanje Isusa

 Uskrsnuće

 Više vlasti

Skandal
 Pridruženost UN-u

 Malavi i Meksiko

 Politička neutralnost

Ostalo
 Dvostruki standardi

 Izbjegavanje isključenih

 Neovisno mišljenje

 Kako doprijeti do Jehovinog svjedoka?

 Poganstvo

 "Smiju li kršćani imati mačke?"

 Promo slike

 Raymond Franz - "Grižnja savjesti"

Pitanja za Jeh. svjedoke
 Pitanja o Isusu

 Tri pitanja za JS

 Tko je u Novom savezu?

 Gdje je Raj?

Kontakt
 Forum

 Mail


  RSS pretplata

Staurogram (tau-rho)

"A pred očima vam je Isus Krist bio ocrtan kao Raspeti." (Galaćanima 3:1)

 

Staurogram (tau-rho)

 

U ranim novozavjetnim grčkim rukopisima postoji zanimljiv fenomen koji baca važno svjetlo na ranokršćansku pobožnost, a to je tkz: staurogram.

Staurogram je kršćanski monogram dobivan na način da je grčko slovo Rho (ρ) nadodano na slovo Tau (τ). Najpoznatiji priznati kršćanski monogram je Chi-Rho, simbol koji je predstavlja Krista (chi-rho - prva grčka slova u riječi Krist - χριστος). Kršćani su koristili i druge monograme koji su se odnosili na Isusa:

 

 

Staurogram se nalazi u tri vrlo važna rana rukopisa: u papirusima P66 (200.g.ne; najnovije datiranje 100-150.g.ne) , P75 (175-225.g.ne) i P45 (oko 250.g.ne), koji su procjenjeni da potječu iz 2. odnosno 3. stoljeća naše ere i time je staurogram stariji od chi-rho monograma.

 

Za razliku od Chi-Rho i ostalih spomenutih monograma koji su označavli Kristovo ime ili titulu, staurogram ili Tau-Rho monogram je korišten pri pisanju dijela riječi u grčkim riječima za:

- križ: stauros (σταυρος) ili stauron (σταυρον) i

- razapeti: stauroo (σταυροω)

i to na način da se dio taur (ταυρ) u tim riječima skraćeno pisao kao monogram tau-rho.

 

Tako bi se te riječi (i njihove izvedenice) pisale kao npr:

stauron: σταυρον  = σον (ili στ̅ρον) odnosno uncijalnim pismom (velika slova) kojim su napisani rani rukopisi: CON

 

Ovo je takav primjer iz rukopisa P75 iz Luke14:27:

 

 

 

οστις ου βασταζει τον στ̅ρον αυτου και ερχεται οπισω μου. ου δυναται ειναι μου μαθητης·

I tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik!

 

 

Ovo su još neki primjeri pojave Staurograma u ranim novozavjetnim rukopisima:

 

P66 - pod najnovije datiran 100 - 150 g.ne. (grčki tekst i fotografije rukopisa P66: )

 

Ivan 19:16-19

 

Druga dva slučaja u P66 su Ivan 19:12 i Ivan 19:31.

 

 

P75 (grčki tekst i fotografije rukopisa P75: )

 

Luka 9:23

 

 

Ostali slučajevi u P75 su:

 

Luka 14:27:

14:27 οστις ου βασταζει τον στ̅ρον αυτου και ερχεται οπισω μου. ου δυναται ειναι μου μαθητης·

(14:27) I tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik!

 

Luka 23:26:

23:26 και ως απηαγον αυτον επιλα̣βομενος̣ σιμωνα τινα κυρηναιον ερχομενον απ αγρου επεθηκαν αυτω τον στ̅ρον φερειν οπισθεν του ιη̅υ̣·

(23:26) Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom.

 

Luka 24:7:

24:7 λεγων τον υιον του αν̅ου οτι δει παραδοθηναι εις χειρας αν̅ων αμαρτωλων και στ̅ρωθηναι και τη τριτη ημερα αναστηναι

(24:7) 'Treba da Sin Čovječji bude predan u ruke grešnika, i raspet, i treći dan da ustane.'"

 

P45 – nisam uspio naći slike djelova rukopisa P45 u kojem se pojavljuje Staurogram (na mjestima: Matej 26:2, Luka 14:27).

 

 

Porijeklo

 

Usporedbom Staurograma i ostalih monograma koje su kršćani koristili vidi se da su imali različitu funkciju. Spomenuti monogrami (Chi-Rho i dr.) se u svakom slučaju izravno odnose na Isusa po imenu i/ili kristološke titule, dok Tau-Rho kombinacija očito nema takvu funkciju. Njegova sastavna slova ni proizlaze iz, niti se odnose na, Isusovo ime ili bilo koje od poznatih kristoloških naslova. Doista, u kršćanskoj uporabi, dvije komponente slova u ovom uređenju se ne pojavljuju a da se odnose na neku riječ.

Postavlja se pitanje, zbog čega su rani kršćani počeli koristiti ovaj monogram?

 

Vidjeli smo da postoje tri rana kršćanska rukopisa s ovim zanimljivim monogramom, koji je se u sva tri rukopisa koristi na isti način, tako da se grčke riječi za "križ" i "razapeti" tretiraju kao nomina sacra (sveto ime).

Vrlo je vjerojatno da ovi rukopisi nisu najstariji primjeri upotrebe staurograma. Mora se pretpostaviti da je on već bio u kršćanskoj uporabi već neko vrijeme kako bi mogao korišten od strane različitih prepisivača tih rukpiosa. To onda očito znači da se početak upotrebe Tau-Rho monograma među kršćanima može smjestiti u kasno 2. stoljeće a vrlo vjerojatno i dosta ranije (u prilog čega ide i zadnje datiranje P66 na period 100-150.g.ne).

 

 

Koja je izvorna funkcija i značenje staurograma bila za kršćane u 2. stoljeću?

Poznato je da je grčko slovo tau imalo simbolično značenje za rane kršćane, posebno kao vizualni prikaz Isusova križa.

U Barnabinoj poslanici 9:7-9 (oko 70-130.g.ne, komentirajući priču o Abrahamovu spašavanju Lota s grupom od 318 slugu (Postanak 14:14), taj broj predstavljenje  korištenjem grčkih slova TIH, i autor interpretira dva slova I-jota i H-eta (prva dva slova za ime Isus - IHsouw), kao da se odnose na Isusa, a slovo T-tau kao referenca na (i predviđanje) Isusova križa.

 

Barnaba 9:7 -  Jer Pismo veli, i obreza Abraham u svome kućanstvu osamnaest muškaraca i tristo. Kakvo mu je onda bilo dano znanje? Shvatite da on najprije kaže osamnaest, i onda nakon intervala tristo. U osamnaest 'I' stoji za deset, 'H' za osam. Ovdje imamo ISUS (IHSOYS). I jer križ u 'T' je imati milosti, On veli također tristo. Dakle, On je otkrio Isusa u dva slova, a u preostalom križ.

 

 

Postoje i drugi dokazi koji potvrđuju da su kršćani u 2. st. gledali na grčko slovo tau kao vizualni simbol Isusova križa.

Justin Mučenik (1 Apol. 55; oko 150.g.ne) pokazuje da kršćani iz 2. st. mogli vidjeti vizualne aluzije na Isusov križ u praktički bilo kojem objekt koji oblikom sliči na slovo Tau (npr., jarbola jerdrenjaka s poprečnom gredom, plug ili druge alatke s poprečnim komadom bilo koje vrste, uspravni ljudski lik s ispruženim rukama).

 

Tertulijan (Protiv Marciona 3:22; oko 200.g.ne), pozivajući se na odlomak u Ezekielu gdje Bog usmjerava anđela da obilježi čela izabranika, uzima "oznaku" kao grčko slovo tau, a zatim komentira na slijedeći način:

Sada grčko slovo Tau i naše vlastito [latinsko] slovo T je u oblik križa, koji je [Bog] predvidio da bude znak na našim čelima...

 

Tako da se čini razumnim gledište da je kršćansko korištenje staruograma u vezi s, a vjerojatno i potaknuto, ovom jakom povezanšću grčkog slova tau s Isusovim križom. Ovo se svakako uklapa sa činjenicom da su rani kršćani koristili Tau-Rho monogram za pisanje riječi za "križ" i "razapeti".

 

 

Značenje

 

No, koje je značenje superponirnog  slova Rho u Tau-Rho monogramu?

Povjesničar Larry W. Hurtado1 zastupa mišljenje da je vrlo vjerojatno da je Tau-Rho monogram korišten izvorno zato što je mogao imati ulogu vizualnog, stiliziranog, prikaza raspetog Isusa.

Tau  (τ) je potvrđen kao rani znak križa, a petlja nadodanog Rho (ρ) ukazuje na glavu raspetog. Ovaj vrlo jednostavni piktogram raspetog Krista u skladu je s jednostavnošću i nedostatkom ukrasnih detalja koji karakteriziraju najraniju kršćansku umjetnost.

 

U prvih primjercima kršćanskog korištenja staurogram očito upućuje na Isusov križ odnosno raspeće, i tako (zajedno s obilnom tekstualnim dokazima) odražava važnost koja je u kršćanskoj pobožnosti 2. stoljeća davana Isusovom raspeću.

 

 

---

1 Larry W. Hurtado, “The Staurogram in Early Christian Manuscripts: The Earliest Visual Reference to the Crucified Jesus?,” in New Testament Manuscripts: Their Texts and Their World, ed. Thomas J. Kraus and Tobias Nicklas (Leiden: Brill, 2006), 207-26. (PDF: http://www.era.lib.ed.ac.uk/handle/1842/1204)

 

Verzija za ispis

Povezani članci:

 

Komentiraj na forumu  

 Najnovije
 Svjedoci u Djelima apostolskim NOVO

 „Ime“ u Kršćanskim grčkim spisima NOVO

 Pismo tumači Pismo

 Isus i razbojnik u raju

 Arheologija i 607/587 g.pne.

 Pitanje krvi u Bugarskoj

 VIDEO: Izbjegavanje isključenih

 Raymond Franz - "Grižnja savjesti"

 VIDEO: Fred Franz o "Vodećem tijelu"

 VIDEO: Fred Franz o WT povijesti

 Informativne promo slike

 VIDEO: Pitanja o Isusu

 VIDEO: Kada je pao Jeruzalem?

 Ivan 1:1 - Riječ bijaše Bog ili bog?

 Identitet Isusa Krista

 Što trebate znati o JS?

 Staurogram (tau-rho)

 
 Izdvojeno
 Što trebate znati o JS?

 Značajna godina: 1914

 Harmagedon 1975

 Malo stado i druge ovce

 Pridruženost UN-u

 Božja organizacija

 "Novo svjetlo"

 "Ovaj naraštaj"

 Tri pitanja za JS

 

Moramo ispitati, ne samo što osobno vjerujemo, već i ono što naučava religiozna zajednica kojoj pripadamo. Da li su njene nauke potpuno u sukladnosti s Riječju Božjom, ili se zasnivaju na ljudskim predanjima? Ako ljubimo istinu tada se ne trebamo plašiti takvog ispitivanja, jer svaki od nas treba da iskreno želi da upozna volju Božju obzirom na nas, i da ju tada i vrši - Ivan 8:32. (Istina koji vodi do vječnog života - izdanje Društva Stražarske kule (1968) str.13, poglavlje "Zašto trebamo ispitati svoju religiju")

 

 Biblijske istine
 Zašto je Isus morao umrijeti?

 Evanđelje

 Kamo poći?

 Identitet Isusa Krista  

Iskustva/svjedočanstva
 Od Jehovinog do Isusovog svjedoka

 Kako doprijeti do JS-a?