Početna

 Uvodna riječ

Osnove
 Što trebate znati o JS?

 Sažete činjenice

 Značajna godina: 1914
 Božja organizacija

 Vjerni i razboriti rob
 "Novo svjetlo"

 Malo stado i druge ovce

 Božje ime

 Transfuzija krvi

Povijest
 Kratki povijesni pregled
 Kriva proročanstva

 "Kuęa prinčeva"

 Piramidologija

Učenja
 ne-Trojstvo

 Tko je Isus?

 Isusova otkupnina

 Isus i razbojnik u raju

 Križ ili stup?

 Prijevod "Novi svijet"
 Biblijski reci
Promjenjena vjerovanja
 Pregled promjena

 "Ovaj naraštaj"

 Štovanje Isusa

 Uskrsnuęe

 Više vlasti

Skandal
 Pridruženost UN-u

 Malavi i Meksiko

 Politička neutralnost

Ostalo
 Dvostruki standardi

 Izbjegavanje isključenih

 Neovisno mišljenje

 Kako doprijeti do Jehovinog svjedoka?

 Poganstvo

 "Smiju li kršęani imati mačke?"

 Promo slike

 Raymond Franz - "Grižnja savjesti"

Pitanja za Jeh. svjedoke
 Pitanja o Isusu

 Tri pitanja za JS

 Tko je u Novom savezu?

 Gdje je Raj?

Kontakt
 Forum

 Mail


  RSS pretplata

"Ovaj naraštaj" - Činjenice o Jehovinim svjedocima

„Ovaj naraštaj“

 

Za Društvo Stražarske kule godina 1914. je jako značajna. Pastor Russell je za tu godinu predvidio «kraj svijeta» (Harmagedon) tj. uništenje svih zemaljskih kraljevstava, svih ostalih religija te uspostavu Kristova kraljevstva njegovim vidljivim dolaskom. Kako je 1914. (a i 1915.godina) došla i prošla, a od vidljivog Isusovog dolaska i uspostave Njegovog kraljevstva vidljivo nije bilo ništa (osim, uvjetno rečeno, što je izbio 1. svjetski rat) doktrina u vezi 1914. godine se u 20-tim godinama korigirala u skladu sa «Novim svjetlom» koje kaže da je Isus tada ipak došao, ali nevidljivo. Uz tu, za Jehovine svjedoke, pivotalnu godinu se usko vezivao «ovaj naraštaj» o kojem Isus govori u 24. poglavlju Matejevog evanšelja:

 

«Zaista, kažem vam, ovaj naraštaj neęe proęi dok se sve to ne dogodi. » (Matej 24:34)

 

Identificiranje ovog naraštaja o kome ovdje Isus govori prožima cijelu povijest Društva Stražarske kule. Ovo je jedna od onih doktrina koja je doživjela izrazito velike promjene.

 

«Ovaj naraštaj» je imao šest tumačenja. Zanimljivo je da su se zadnje dvije promjene desile prilično nedavno: 2008. (kada se tumačenje vratilo na ono iz 1927. godine) a zadnja promjena je bila u travnju 2010. Slijedi kratki pregled povjesnog razvoja te doktrine uz malo detaljniji opis tumačenja vezanog za 1914. godinu.

 

 

* 1897: Tumačenje br. 1 – Naraštaj je... grupa suvremenih ljudi koji ęe doživjeti kraj svijeta

 

«Ostale uporabe ove grčke riječi (genea) dokazuju da se ne koristi s značajem na rasu, nego u odnosu na ljude koji žive istovremeno ... Drugim riječima, spomenuti znakovi ęe se pojaviti u roku od jedne generacije - epohe svršetka svijeta.» – pastor Russell, Studije u Svetom pismu, Vol. 4, str 602-603,

 

 

* 1927: Tumačenje br. 2 – Naraštaj su... pomazanici (144.000)

 

«Neodoljiv zaključak je stoga da se Isus referira na novo stvorenje [pomazanike] kada je rekao: 'Ovaj naraštaj neęe proęi dok se sve ove stvari ne ispune'. To bi onda bio jak pokazatelj da ęe neki članovi novog stvaranja biti na zemlji u vrijeme Harmagedona.» – Stražarska kula 15. veljače 1927, str. 62

 

 

* 1951: Tumačenje br. 3 – Naraštaj su... ljudi rošeni u svijetu prije ili za vrijeme 1914. god.

 

«Stvarno značenje tih riječi je, neupitno, ono što označava «naraštaj» u uobičajenom smislu, kao i u Marku 8:12 i Djela 13:36, tj. to su oni koji žive u odrešenom razdoblju. Znači da je to «ovaj naraštaj» na kojeg ęe pasti akumulirani sud. (Matej 23:36) Ovo, dakle, znači da od 1914. neęe proęi naraštaj dok se sve ne ispuni, usred velike nevolje.» – Stražarska kula 1 srpnja 1951, str.404

 

Naraštaj od 1914.

Ovo je tumačenje koje se najdulje držalo i preživjelo je do smrti predsjednika Freda Franza koji je ga je i uveo. Isprva se tvrdilo da taj naraštaj od 1914. godine čine oni koji su mogli razaznati znakove koji su se pojavili te godine (npr. tinejdžeri koji su 1914. godine imali 15 godina -  Probudite se! 16. kolovoza 1968, str. 13). U Stražarskoj kuli od 1. listopada 1978 se izričito tvrdilo kako «ovaj naraštaj» od 1914. ne uključuje bebe koje su se rodile u 1. svjetskom ratu. No kako je vrijeme prolazilo ovo se moralo redefinirati i 1980. se granica sa 15-godišnjaka spustila na 10-godišnjake koji su mogli biti svjesni značaja dogašaja u 1914. godini. Da bi se 1984. i bebe rošene 1914 (koji su tada imali 70 godina) uključile u «ovaj naraštaj»  koji ęe biti svjedok kraja svijeta (Harmagedona) i uspostave Raja na Zemlji.

 

Kao izvor ovog tumačenja «ovog naraštaja» Društvo je smjelo navodilo samog Isusa: "Rekao nam je [Isus] da "naraštaj" od 1914-te, od godine kada se je počeo ispunjavati znak - 'neęe nikako proęi dok se sve te stvari ne zbudu' (Matej 24:34). Neki od tog "naraštaja" mogli bi doživjeti kraj ovog stoljeęa. Ali postoje mnogi pokazatelji da je "kraj" mnogo bliže!" ("Stražarska kula", 1. kolovoza 1984., str 9, hrv).

Naraštaj od 1914. koji neęe proęi

U skladu s takvim razumjevanjem izvora tumačenja Jehovini svjedoci su u svakodnevnoj službi "od vrata do vrata", kao « Dobru vijest» tj. evanšelje navještali uspostavu «Raja na zemlji» dok naraštaj iz 1914. još bude živ. Ovakvo tumačenje «ovog naraštaja» koje je bilo osnovni motivator za navještanje evanšelja drugim ljudima, bilo je u predgovoru svakog časopisa "Probudite se!" do studenog 1995. U predgovoru je stajalo da je svrha časopisa da: "izgrašuje povjerenje u Stvoriteljevo obeęanje o mirnom i sigurnom novom svijetu koje ęe biti ostvareno prije nego izumre naraštaj koji je vidio dogašaje iz 1914. godine." ("Probudite se!", 22. listopada 1995.)

 

Važnost ovog tumačenja i njegov utjecaj na misijski rad svakog Jehovinog svjedoka kao Božjeg sredstva je još jednom naglašen 1992. g.: "Zato su Jehovini svjedoci više nego ikad čvrsto uvjereni u ispravnost svog razumijevanja značenja svjetskih zbivanja od 1914. Imajuęi takvo uvjerenje, pokazali su se kao sredstvo u rukama Najvišeg Boga. Oni su ti koji su bili zaduženi za izricanje božanske poruke u ovom izuzetnom vremenu." ("Stražarska kula", 1. svibnja 1992., str 23)

 

Kako se za duljinu jednog naraštaja uzimala okvirna brojka od oko 80 godina (prema Psalmu 90), velike su se nade polagale u godinu 1994. No, kako je i ta godina došla i prošla i kako je ogromna veęina onih koji su bili živi 1914. tada veę pomrla, Društvo je bilo prinušeno promjeniti tumačenje.

 

 

* 1995: Tumačenje br. 4 – Naraštaj je... opęenito grupa suvremenih svjetovnih ljudi

 

 «Isus sasvim sigurno nije odstupao od svog uobičajenog korištenja izraza «ovaj naraštaj» koji je dosljedno primijenjivao na mase suvremenika koje su zajedno sa svojim «slijepim vošama» sačinjavale židovsku naciju. ... Stoga se danas, u konačnom ispunjenju Isusovog proročanstva, «ovaj naraštaj», očigledno odnosi na narode Zemlje koji vide znak Kristove prisutnosti ali propuštaju popraviti svoje puteve. ... Isus se referirao prvenstveno na suvremene ljude odrešenog povijesnog razdoblja, sa svojim identificirajuęim karakteristikama.» – Stražarska kula 1. studenoga 1995, str.14, 19, 20

 

Kako je ova promjena tumačenja «ovog naraštaja» tiskana u Stražarskoj kuli od 1. studenoga 1995. tako je i promjenjen predgovor od slijedeęeg izdanja časopisa "Probudite se!" gdje sada stoji da je svrha časopisa da:  "izgrašuje povjerenje u Stvoriteljevo obeęanje o mirnom i sigurnom novom svijetu koji uskoro treba zamijeniti sadašnji zli, bezakoni sustav stvari." ("Probudite se!", studeni 1995. ~ inače, ovo mjesto u predgovoru časopisa Probudite se! je prilično očit primjer toga gdje se Društvo usušuje u Božje ime izgovoriti proročanstvo (Stvoriteljevo obeęanje) koje se ne ispunja i koje je onda potrebno promjeniti.)

 

Iako je još 1992. godine "Vodeęe tijelo" bilo "čvrsto uvjereno" u ispravnost prijašnjeg tumačenja na kojem se bazirao misijski rad svakog pojedinog svjedoka, samo tri godine kasnije, tumačenje je promjenjeno, bez ikakve isprike svojim članovima. Štoviše, u istom broju Stražarske kule na str 17 piše: "Željan da vidi kraj ovog zlog sustava, Jehovin je narod katkada nagašao s obzirom na vrijeme izbijanja 'nevolje velike', povezujuęi to čak s izračunavanjima životnog vijeka naraštaja od 1914. Mešutim, nagašanjem koliko godina ili dana traje naraštaj ne 'stičemo srce mudro', veę time da razmišljamo o tome kako da 'brojimo naše dane' prinoseęi radosno hvalu Jehovi." Ovim se praktički kazalo da su 1992. Jehovini svjedoci bili "sredstvo u rukama Najvišeg Boga, oni su koji su bili zaduženi za izricanje božanske poruke u ovom izuzetnom vremenu", a tri godine kasnije ta "božanska poruka" je kvalificirana kao nagašanje onih koji "ne stiču srce mudro".

 

 

* 2008: Tumačenje br. 5 – Naraštaj su... pomazanici (144.000) – povratak na tumačenje br. 2 iz 1927. godine!

 

« Ti pomazanici kao grupa sačinjavaju suvremeni «naraštaj» koji neęe proęi «dok se sve to ne dogodi». To upuęuje na zaključak da ęe neki od Kristove pomazane braęe još uvijek živjeti na Zemlji kada započen prorečena velika nevolja.» – Stražarska kula 15. veljače 2008, str.24-25

 

Ovo je pak primjer toga kako je staro napušteno svjetlo ponovno postalo novo svjetlo! Ovdje je Društvo priznalo da novo svjetlo od Jehove koje je dobilo 1951. godine i onda ga 57 godina naučavalo kao istinu, ipak nije bilo istina te je tumačenje moralo biti vraęeno na staro svjetlo iz 1927. Što je u izravnoj proturječnosti s konceptom «Novog svjetla» kako ga je zamislio utemeljitelj Russell ("... Novi pogled istine nikada ne može osporavati prijašnju istinu. "Novo svjetlo" nikada ne gasi starije "svjetlo", nego dodaje na njega ...."  Sionska Stražarska kula, veljača, 1881, str. 3)

 

 

* 2010: Tumačenje br. 6 – Naraštaj su... pomazanici iz 1914. čiji se životi preklapaju sa životima današnjih pomazanika

 

«Isus je očigledno htio reęi da se životi pomazanika koji su vidjeli znak kad je on 1914. postao vidljiv trebaju preklapati sa životima ostalih pomazanika koji ęe vidjeti početak velike nevolje – Stražarska kula 15. travnja 2010.

 

Ovdje se još jednom pokušava «dobiti na vremenu». Malo pojašnjenje što se sada po novome ovdje tvrdi. Iako se nekoę tvrdilo da je puni broj od 144 tisuęe pomazanih sa nebeskom nadom dostignut 1935. godine, u posljednje vrijeme je i ta doktrina doživjela promjenu i sada se dopušta moguęnost da i dan danas netko može biti pomazan (npr. u slučaju da netko od prije pomazanih otpadne od istine pa ga je nužno zamijeniti kako bi broj od 144 tisuęe ostao popunjen). Time se dolazi do situacije da se npr. život nekoga tko je bio pomazan 1914. godine preklapa sa nekim tko je pomazan npr. 1990. godine. Po novom tumačenju, oba pomazanika pripadaju «ovom naraštaju» koji ęe biti svjedok Harmagedona. Kako je ovaj pomazanik iz 1990. mnogo mlaši od onoga iz 1914. godine, pred njim je još dobar komad života i tako se trajanje «ovog naraštaja» produljilo na gotovo dva prosječna ljudska vjeka. Kako se sada izdašno dobilo na vremenu, za očekivati je da ęe ovo trenutno tumačenje preživjeti slijedeęih nekoliko desetljeęa. Naravno, ako Harmagedon u mešuvremenu ne doše.

 

 

ps: iako je Društvo, poučeno iskustvom neuspjelih proricanja godine Harmagedona, u zadnje vrijeme odustalo od te prakse, osobno se pitam hoęe li odoliti iskušenju da se Harmagedon ne najavi za 2034.g. Naime, ova se godina dobiva ako se na 1914. doda 120 godina, a tih 120 godina se spominje u 6. poglavlju knjige Postanka (1. Mojsijeve) gdje Bog u najavi Noina potopa govori: «Neęe moj duh u čovjeku ostati dovijeka; čovjek je tjelesan, pa neka mu vijek bude stotinu dvadeset godina.». Pogotovo, uzme li se u obzir da Isus govori da ęe u posljednje dane biti kao u Noino doba (Matej 24:37-39)...

 

 

 

Verzija za ispis

Povezani članci:

 

Komentiraj na forumu  

Komentari (4 / 4)
Na vrh #4 Mironovcrapeurledrax Komentirano: April 12, 2012, 01:32:31 PM
Š­Ń‚Š¾ я ŠœŠøрŠ¾Š½Š¾Š² Šž.Šœ. 1959 ŠœŠ¾ŃŠŗŠ²Š° сŠ¾Š³Š»Š°ŃŠµŠ½ чтŠ¾ я  ŠŸŠ˜Š—Š”AŠŠ£Š¢Š«Š™ ŠŠ Š“ŠžŠ›ŠžŠ’Š£ ŠøŠ½Ń‚ŠµŃ€ŠµŃŠ½Š¾ ŠŗрŠ°ŃŠ¾Ń‚Š° ŠšŠ°ŠŗрŠ°ŠŗŠø ŠŸŠ¾Š»Š¾Š½ŃŠŗŠøŠ¹ ŠŠ»ŠµŠŗсŠµŠ¹ ŠŠ°Š²Š°Š»ŃŒŠ½Ń‹Š¹ Š“Š¾Š±Ń€Š¾Ń‚Š° Š’ŠµŠ»ŠøŠŗŠ¾Š±Ń€ŠøтŠ°Š½Šøя Š‘Š°Ń€ŃŠµŠ»Š¾Š½Š° ŠØŠŗŠ¾Š»Š° Š—Š»Š¾ŃŠ»Š¾Š²Šøя Š—ŃƒŠ±ŠŗŠ¾Š² Š›ŠµŠ½ŠøŠ½   Š¼Š¾Š¹ Š³Š¾Ń€Š¾Š“   Š»Š¾Š¶ŃŒ  ,  iphone5 ,Š“Š¾Š¼Š°ŃˆŠ½ŠøŠµ Š¶ŠøŠ²Š¾Ń‚Š½Ń‹Šµ  ŠœŠ°Š¼Š°  ŠŠ½Š“рŠµŠ¹ ŠžŃ€Š»Š¾Š² Smiley ŠšŃ€Š°Š²Ń† Š°Š²Ń‚Š¾ Š²Ń€Š°Š½ŃŒŃ‘  ;
Š ŠµŃ‰Šµ я ŠžŠ»ŠµŠ³ ŠœŠøрŠ¾Š½Š¾Š² туŠæŠ¾Š¹ хŠ¾Š¼ŃŃ‡ŠµŠŗ Šø Š“Š¾Š»Š±Š°ŠµŠ±
Na vrh #3 Jana Komentirano: March 18, 2012, 12:07:31 AM
Hvala Š ime, to sam i mislila ,ali nisam nigdije našla definiciju.
Dobro si rekao. Smiley
Na vrh #2 mali šime Komentirano: March 17, 2012, 10:05:23 PM
Dali postoji razlika izmešu definicije " naraštaj " i " generacija"
Mislim da ne postoji.
U hrvatskom je to sinonim.
Jedno je domaęa riječ, druga je tušica.


Koja je točno definicija!?
Imam Anięa pa sam uslikao Smiley

generacija:


naraštaj


A ovo se slaže i bilijskom upotrebom ove riječi...
Obično se radi od vremena rošenja do rošenja ti djeteta,
a u Bibliji je to obično 40 godina.


Imaš lijepe biblijske primjere u ovom videu: http://www.youtube.com/watch?v=pZ10cA9Nh-8
(inače jako dobar kanal s temeljitim istraživanjima Wink )
Na vrh #1 Jana Komentirano: March 17, 2012, 02:43:54 PM
Dali postoji razlika izmešu definicije " naraštaj " i " generacija"
Koja je točno definicija!?
 Huh
 Najnovije
 Svjedoci u Djelima apostolskim NOVO

 „Ime“ u Kršęanskim grčkim spisima NOVO

 Pismo tumači Pismo

 Isus i razbojnik u raju

 Arheologija i 607/587 g.pne.

 Pitanje krvi u Bugarskoj

 VIDEO: Izbjegavanje isključenih

 Raymond Franz - "Grižnja savjesti"

 VIDEO: Fred Franz o "Vodeęem tijelu"

 VIDEO: Fred Franz o WT povijesti

 Informativne promo slike

 VIDEO: Pitanja o Isusu

 VIDEO: Kada je pao Jeruzalem?

 Ivan 1:1 - Riječ bijaše Bog ili bog?

 Identitet Isusa Krista

 Što trebate znati o JS?

 Staurogram (tau-rho)

 
 Izdvojeno
 Što trebate znati o JS?

 Značajna godina: 1914

 Harmagedon 1975

 Malo stado i druge ovce

 Pridruženost UN-u

 Božja organizacija

 "Novo svjetlo"

 "Ovaj naraštaj"

 Tri pitanja za JS

 

Moramo ispitati, ne samo što osobno vjerujemo, veę i ono što naučava religiozna zajednica kojoj pripadamo. Da li su njene nauke potpuno u sukladnosti s Riječju Božjom, ili se zasnivaju na ljudskim predanjima? Ako ljubimo istinu tada se ne trebamo plašiti takvog ispitivanja, jer svaki od nas treba da iskreno želi da upozna volju Božju obzirom na nas, i da ju tada i vrši - Ivan 8:32. (Istina koji vodi do vječnog života - izdanje Društva Stražarske kule (1968) str.13, poglavlje "Zašto trebamo ispitati svoju religiju")

 

 Biblijske istine
 Zašto je Isus morao umrijeti?

 Evanšelje

 Kamo poęi?

 Identitet Isusa Krista  

Iskustva/svjedočanstva
 Od Jehovinog do Isusovog svjedoka

 Kako doprijeti do JS-a?