Svjedoci u Djelima apostolskim

 

Svjedoci u Djelima apostolskim

Jehovini svjedoci tvrde da su obnovili pravo štovanje Boga po uzoru na rane kršćane u 1. stoljeću naše ere te da se njihova vjera zasniva isključivo na Bibliji i principima koja se mogu naći u njoj.

U prilog tim tvrdnjama često ističu tri stvari za koje smatraju da su specifične samo za njihova vjerska uvjerenja i praksu i koje jasno proizlaze iz same Biblije te su u skladu s vjerskom praksom prvih kršćana i kršćanskih zajednica formiranih nakon Isusova uskrsnuća:

·                  posvećenje Božjeg imena: Jehova; i obnova njegove ponovne upotrebe

·                  svjedočenje svoje vjere u Boga Jehovu ljudima u svijetu

·                  objavljivanje dobre vijesti (evanđelja)


To se sve slaže i s njihovim nazivom: Jehovini svjedoci.

Pošto se ovdje radi o za JS esencijalnim stvarima njihove vjerske prakse, zanimljivo je te tvrdnje usporediti s izvještajima o vjerskoj praksi ranih kršćana. Te izvještaje, naravno, nalazimo u knjizi Djela apostolskih koja sadrži živi opis nastanka prvih kršćanskih zajednica i događaja vezanih za vjersku praksu ranih kršćana.

Slijedi kratka studija pojave grčkih riječi za ime, svjedok/svjedočiti i objavljivati dobru vijest u knjizi Djela apostolskih. Iz te kratke analize dobiva se relavantan uvid u to koje su Ime rani kršćani posvećivali i što je bio sadržaj njihove vjere i dobre vijesti koju su svjedočili i objavljivali ostalima.

·                  „Ime“ (grč. onoma)

·                  „Svjedok/svjedočiti“ (grč. martus, martureo...)

·                  „Objavljivati dobru vijest“ (grč. euaggelizo)

 

„Ime“ (grč. onoma)

Studija pojave grčke riječi onoma u Djelima apostolskim napravljena je prema ovom izvoru (konkordanciji): Bible Study Tools: Onoma

Iz analize se vidi da se grčka riječ za "ime" u Djelima apostolskim pojavljuje:

          29 puta vezano za Isusa
24 puta vezano na ljude koji bi se imenovali u naraciji: npr. "čovjek imenom Ananija" (Dj 9:10)
3 puta vezano na Gospodina, od toga 2 puta u prijevodu Novi svijet kao Jehova, u pravilu citati iz Starog zavjeta koji su u kontekstu Djela primjenjivi i na Isusa
2 puta općenito, npr. vezano na imena rodoslovlja (Dj 18:15)
1 put vezano za Boga

U donjoj tablici su izlistana sva 33 mjesta u prijevodu Novi svijet gdje se grčka riječ za ime (onoma) pojavljuje u kontekstu vjerskog uvjerenja i/ili prakse, tj. odnosi se na Isusa, Gospodina/JHVH ili Boga.

 

* plavo - pojava grčke riječi za ime (onoma)
* crveno - vjersko uvjerenje i/ili praksa koja se povezivala uz spomenuto ime

Referenca

Upotreba

Redak

Djela 2:21

Gospodin / JHVH / Isus

21 I svatko tko prizove Jehovino* ime, bit će spašen.”’+

Djela 2:38

Isus

38 A Petar im je rekao: “Pokajte se+ i neka se svatko od vas krsti+ u ime Isusa Krista kako bi mu grijesi bili oprošteni,+ pa ćete dobiti sveti duh na dar.

Djela 3:6

Isus

6 Petar je rekao: “Srebra i zlata nemam, ali dajem ti ono što imam. U ime Isusa Krista Nazarećanina, hodaj!”+

Djela 3:16

Isus

16 Stoga su zbog njegovog imena i naše vjere u njega* ovom čovjeku kojeg vidite i poznajete ojačale noge. Vjera koju imamo zahvaljujući Isusu potpuno je izliječila ovog čovjeka pred svima vama.

Djela 4:7

Isus

7 Poslali su po Petra i Ivana te ih doveli na sredinu i počeli ispitivati: “Odakle vam ta moć? U čije ste ime to učinili?”

Djela 4:10

Isus

10 onda znajte svi vi i cijeli izraelski narod da se to dogodilo u ime Isusa Krista Nazarećanina,+ kojeg ste vi pribili na stup,+ a kojeg je Bog podignuo iz mrtvih.+ Po njemu ovaj čovjek stoji ovdje pred vama zdrav.

Djela 4:12

Isus

12 I nema drugog spasitelja osim njega jer nema drugog imena+ pod nebom danog ljudima po kojem možemo biti spašeni.”+

Djela 4:17

Isus

17 No da se to ne bi dalje širilo među narodom, zaprijetimo im i naredimo da više nikome ne govore u to ime.”+

Djela 4:18

Isus

18 Tada su ih pozvali i zapovjedili im da više ne govore niti naučavaju u Isusovo ime.

Djela 4:30

Isus

30 Nastavi pokazivati svoju moć* – neka ozdravljaju bolesni i neka se događaju znakovi i čuda*+ u ime tvog svetog sluge Isusa.”+

Djela 5:28

Isus

28 Rekao je: “Strogo smo vam zabranili da učite u to ime,+ a vi ste napunili Jeruzalem svojim učenjima i hoćete na nas svaliti krivnju za smrt* tog čovjeka.”+

Djela 5:40

Isus

40 I oni su ga poslušali. Dozvali su apostole, išibali ih*+ i naredili im da ne govore u Isusovo ime pa su ih pustili da odu.

Djela 5:41

Isus

41 Tako su apostoli otišli od Sudbenog vijeća, radujući se+ što su bili dostojni podnijeti sramotu zbog njegovog* imena.
   * detaljnija analiza ovog retka; jer u izvorniku ne postoji ubačena riječ "njegovog": „Ime“ u Kršćanskim grčkim spisima (Novom zavjetu)

Djela 8:12

Isus

12 No kad su povjerovali Filipu, koji je objavljivao dobru vijest o Božjem kraljevstvu+ i o imenu Isusa Krista, krstili su se i muškarci i žene.+

Djela 8:16

Isus

16 Naime, duh još nije bio sišao ni na koga od njih, nego su samo bili kršteni u ime Gospodina Isusa.+

Djela 9:14

Isus

14 I ovamo je došao s ovlastima svećeničkih glavara da uhvati* sve koji prizivaju tvoje ime.”+

Djela 9:15

Isus

15 Ali Gospodin mu je rekao: “Idi, jer sam izabrao tog čovjeka*+ da objavi moje ime neznabošcima*+ te kraljevima+ i Izraelcima.

Djela 9:16

Isus

16 Ja ću mu pokazati koliko mora trpjeti zbog mog imena.”+

Djela 9:21

Isus

21 Svi koji su ga slušali bili su zapanjeni i govorili su: “Nije li to onaj čovjek koji je u Jeruzalemu okrutno progonio one koji prizivaju to ime?+ Nije li došao ovamo da ih uhvati i odvede* svećeničkim glavarima?”+

Djela 9:27

Isus

27 Tada se Barnaba+ zauzeo za njega i odveo ga apostolima te im podrobno ispričao kako je Savao na putu vidio Gospodina,+ kako mu se Gospodin obratio i kako je u Damasku odvažno govorio u Isusovo ime+

Djela 9:28

Gospodin / Isus

28 Tako je Savao ostao s njima i išao po Jeruzalemu kud god su oni išli, odvažno govoreći u Gospodinovo ime.

Djela 10:43

Isus

43 O njemu svjedoče svi proroci,+ da svatko tko vjeruje u njega dobiva oproštenje grijeha po njegovom imenu.”+

Djela 10:48

Isus

48 Nato je zapovjedio da se krste u ime Isusa Krista.+ Tada su ga zamolili da ostane s njima nekoliko dana.

Djela 15:14

Bog

14 Šimun*+ je potanko ispričao kako je Bog prvi put obratio pažnju neznabošcima da bi između njih skupio narod koji će nositi njegovo ime.+

Djela 15:17

Gospodin / JHVH

17 da oni koji preostanu svesrdno služe Jehovi* zajedno s ljudima iz svih naroda, s onima koji nose moje ime, kaže Jehova*, koji čini sve to,+

Djela 15:26

Isus

26 Njih su dvojica svoj život izložila opasnosti za ime našeg Gospodina Isusa Krista.+

Djela 16:18

Isus

18 To je činila danima. Pavlu je to na koncu dojadilo, pa se okrenuo i rekao duhu: “Zapovijedam ti u ime Isusa Krista da izađeš iz nje!” I duh je istog časa izašao.+

Djela 19:5

Isus

5 Kad su to čuli, krstili su se u ime Gospodina Isusa.

Djela 19:13

Isus

13 A i neki Židovi koji su putovali od mjesta do mjesta i istjerivali demone pokušavali su izgovaranjem imena Gospodina Isusa istjerati zle duhove iz onih koji su bili opsjednuti. Govorili su: “U ime Isusa kojeg Pavao propovijeda, zapovijedam vam da izađete!”+

Djela 19:17

Isus

17 To je postalo poznato svima koji su živjeli u Efezu, i Židovima i Grcima. Sve ih je obuzeo strah, pa se ime Gospodina Isusa još više veličalo.

Djela 21:13

Isus

13 On je nato rekao: “Zašto plačete i pokušavate me pokolebati*? Vjerujte, spreman sam ne samo biti svezan nego i umrijeti u Jeruzalemu za ime Gospodina Isusa.”+

Djela 22:16

Isus

16 Zašto sad oklijevaš? Ustani, krsti se i očisti se od svojih grijeha+ prizivajući njegovo ime.’+

Djela 26:9

Isus

9 Evo, ja sam nekad bio uvjeren da se svim silama trebam boriti protiv* imena Isusa Nazarećanina.

 

 

„Svjedok/svjedočiti“ (grč. martus, martureo...)

Slično kao i prva studija vezana za grčku riječ za "ime" (onoma) slijedi studija pojave grčkih riječi vezanih za svjedok/svjedočiti (martureo, marturia, marturion, marturomai, martus, diamarturomai) u Djelima apostolskim. Napravljena je prema ovom izvoru (konkordanciji): Bible Study Tools: Greek "M"

Iz analize se vidi da se grčka riječ vezane za svjedok/svjedočiti pojavljuju:

          21 put vezano za svjedočenje o Isusu, njegovom dijelu, uskrsnuću, vjeri u njega
2 puta vezano na svjedočenje dobre vijesti
1 put vezano za svjedočenje o Božjem kraljevstvu

U donjoj tablici je izlastano svih 25 mjesta u prijevodu Novi svijet gdje se grčke riječi vezanih za svjedok/svjedočiti pojavljuju u knjizi Djela apostolskih:

 

* plavo - pojava grčke riječi vezane za svjedok/svjedočiti
* crveno - predmet svjedočanstva ranih kršćana

Referenca

Upotreba

Redak

Djela 1:8

Isus

Ali kad sveti duh dođe na vas,+ dobit ćete snagu i svjedočit ćete+ o meni* u Jeruzalemu,+ po cijeloj Judeji i Samariji+ i do svih krajeva zemlje.”

Djela 1:22

Isus

otkako ga je Ivan+ krstio pa sve do dana kad je bio uznesen na nebo.+ Taj čovjek treba zajedno s nama svjedočiti o njegovom uskrsnuću.”

Djela 2:32

Isus

Upravo je tog Isusa Bog uskrsnuo, čemu smo svi mi svjedoci.

Djela 2:38&40

Isus

38 A Petar im je rekao: “Pokajte se+ i neka se svatko od vas krsti+ u ime Isusa Krista kako bi mu grijesi bili oprošteni,+ pa ćete dobiti sveti duh na dar.
40 Petar im je rekao još mnogo toga. Temeljito im je
svjedočio i poticao ih: “Spasite se od ovog pokvarenog naraštaja.”

Djela 3:15

Isus

a ubili ste onoga preko kojeg ljudi dobivaju život*.+ Ali Bog ga je podignuo iz mrtvih, čemu smo mi svjedoci

Djela 4:33

Isus

I apostoli su s velikim uspjehom svjedočili o uskrsnuću Gospodina Isusa.+ Bog im je svima iskazivao obilje nezaslužene dobrote.

Djela 5:31-32

Isus

31 Njega je Bog uzvisio kao Vođu*+ i Spasitelja+ i postavio ga sebi zdesna+ da bi se Izrael mogao pokajati i dobiti oproštenje grijeha.
32 Mi smo
svjedoci tih događaja,+ mi i sveti duh+ koji je Bog dao onima koji mu se pokoravaju.”

Djela 8:25

dobra vijest

Kad su dali temeljito svjedočanstvo i prenijeli Jehovinu* riječ, uputili su se u Jeruzalem objavljujući dobru vijest u mnogim samarićanskim selima.+

Djela 10:39-43

Isus

39 Mi smo svjedoci svega što je činio u židovskoj zemlji i u Jeruzalemu. Ali oni su ga ubili objesivši ga na stup*.
40
Bog ga je uskrsnuo treći dan+ i dao mu da se pokaže ljudima,
41 ali ne svima, nego
svjedocima koje je Bog unaprijed odredio – nama koji smo jeli i pili s njim nakon što je ustao iz mrtvih.+
42 I zapovjedio nam je da propovijedamo narodu i da
temeljito svjedočimo+ da je njega Bog postavio za suca živima i mrtvima.+
43
O njemu svjedoče svi proroci,+ da svatko tko vjeruje u njega dobiva oproštenje grijeha po njegovom imenu.”+

Djela 13:31

Isus

pa se on mnogo dana ukazivao onima koji su s njim otišli iz Galileje u Jeruzalem. Oni sada narodu svjedoče o njemu.+

Djela 18:5

Isus

Kad su Sila+ i Timotej+ došli iz Makedonije*, Pavao se potpuno posvetio propovijedanju Božje riječi, svjedočeći Židovima o Isusu i dokazujući im da je on doista Krist.+

Djela 20:21

Isus

Naprotiv, temeljito sam svjedočio i Židovima i Grcima o tome da se trebaju pokajati+ te početi štovati Boga i vjerovati u našeg Gospodina Isusa.+

Djela 20:24

dobra vijest

Ali ni najmanje ne marim za svoj život, samo želim dovršiti svoju trku+ i izvršiti službu koju mi je povjerio Gospodin Isus – dati temeljito svjedočanstvo objavljujući dobru vijest o Božjoj nezasluženoj dobroti.

Djela 22:14-15

Isus

14 On mi je rekao: ‘Bog naših predaka izabrao te da upoznaš njegovu volju, da vidiš Pravednika+ i čuješ njegov glas,
15 jer ćeš svim ljudima
svjedočiti o njemu i o onome što si vidio i čuo.+

Djela 22:18-20

Isus

18 u kojem sam vidio Gospodina kako mi govori: ‘Požuri, smjesta otiđi iz Jeruzalema, jer neće prihvatiti tvoje svjedočanstvo o meni.’+
19 A ja sam rekao: ‘
Gospodine, oni dobro znaju da sam one koji vjeruju u tebe bacao u zatvor i tukao po sinagogama.+
20 I dok se prolijevala krv
tvog svjedoka Stjepana, ja sam to odobravao. Stajao sam ondje i čuvao ogrtače onih koji su ga kamenovali.’+

Djela 23:11

Isus

Te noći Gospodin je stao pred Pavla i rekao mu: “Budi hrabar!+ Kao što si temeljito svjedočio o meni u Jeruzalemu, tako trebaš svjedočiti i u Rimu.”+

Djela 26:15-16

Isus

15 A ja sam upitao: ‘Tko si ti, Gospodine?’ Gospodin je odgovorio: ‘Ja sam Isus, kojeg ti progoniš.
16 A sada ustani!
Ukazao sam ti se zato da te izaberem za slugu i svjedoka kako bi objavljivao ono što si vidio i ono što ću ti pokazati*.+

Djela 26:22-23

Isus

22 Ali uz Božju pomoć sve do danas svjedočim i malima i velikima, govoreći samo ono što su Proroci i Mojsije rekli da će se dogoditi+
23
da će Krist trpjeti+ i da će, kao prvi koji će uskrsnuti od mrtvih,+ objaviti svjetlo i Židovima i neznabošcima.”+

Djela 28:23

kraljevstvo / Isus

23 I dogovorili su dan kad će se sastati s njim te ih je još više došlo u kuću u kojoj je boravio. On im je od jutra do večeri govorio o tom pitanju i temeljito svjedočio o Božjem kraljevstvu kako bi ih na temelju Mojsijevog zakona+ i Proroka+ potaknuo da povjeruju u Isusa.+

 

 

„Objavljivati dobru vijest“ (grč. euaggelizo)

Studija pojave grčke riječi euaggelizo u Djelima apostolskim napravljena je prema ovom izvoru (konkordanciji): Bible Study Tools: Euaggelizo

U donjoj tablici je izlastano svih 15 mjesta u prijevodu Novi svijet gdje se grčka riječ koja se odnosi na objavljivanje dobre vijesti (euaggelizo) pojavljuje u knjizi Djela apostolskih:

 

* plavo - pojava grčke riječi euaggelizo
* crveno - sadržaj objavljivane dobre vijesti

Djela 5:42

Isus

42 I svaki su dan u hramu i od kuće do kuće+ bez prestanka poučavali ljude i objavljivali dobru vijest o Kristu, Isusu.+

Djela 8:4

Riječ

4 No učenici koji su se raspršili objavljivali su dobru vijest, Božju riječ, kuda god su prolazili.+

Djela 8:12

kraljevstvo / Isus

12 No kad su povjerovali Filipu, koji je objavljivao dobru vijest o Božjem kraljevstvu+ i o imenu Isusa Krista, krstili su se i muškarci i žene.+

Djela 8:25

dobra vijest

25 Kad su dali temeljito svjedočanstvo i prenijeli Jehovinu* riječ, uputili su se u Jeruzalem objavljujući dobru vijest u mnogim samarićanskim selima.+

Djela 8:35

Isus

35 Tada mu je Filip, počevši od tih riječi iz Pisama, objavio dobru vijest o Isusu.

Djela 8:40

dobra vijest

40 A Filip je otišao u Ašdod te je objavljivao dobru vijest u svim gradovima u području kroz koje je prolazio sve dok nije stigao u Cezareju.+

Djela 10:36

mir / Isus

36 On je Izraelcima poslao svoju riječ, dobru vijest o miru+ koji je moguć preko Isusa Krista – on je Gospodar sviju.+

Djela 11:20

Isus

20 No kad su neki učenici s Cipra i iz Cirene došli u Antiohiju, počeli su razgovarati s ljudima koji su govorili grčki, objavljujući dobru vijest o Gospodinu Isusu

Djela 13:32

obećanje

32 I tako mi vama objavljujemo dobru vijest o obećanju koje je bilo dano našim precima.

Djela 14:7

dobra vijest

7 Ondje su objavljivali dobru vijest.

Djela 14:15

Bog

15 “Ljudi, zašto to radite? I mi smo samo ljudi, kao i vi!+ Objavljujemo vam dobru vijest da biste se odrekli tih ispraznih djela i počeli štovati živog Boga, koji je načinio nebo, zemlju i more i sve što je u njima.+

Djela 14:21

dobra vijest

21 Kad su objavili dobru vijest u tom gradu i mnogima pomogli da postanu učenici, vratili su se u Listru, Ikonij i Antiohiju.

Djela 15:35

Riječ (Gospodnja)

35 A Pavao i Barnaba ostali su u Antiohiji, poučavajući i objavljujući dobru vijest o Jehovinoj* riječi zajedno s mnogom drugom braćom.

Djela 16:10

dobra vijest

10 Nakon tog viđenja nastojali smo odmah otići u Makedoniju jer smo zaključili da nas Bog poziva da im objavimo dobru vijest.

Djela 17:18

Isus

18b To su govorili zato što je objavljivao dobru vijest o Isusu i o uskrsnuću.+

 

 

Zaključak

Rani kršćani smatrali su se svjedocima Isusa Krista.

Njega, Isusa, njegovo ime i uskrsnuće naviještali su kao dobru vijest, kako Židovima tako i poganima.

Isusovo ime su zazivali, u njegovo ime su dobili oproštenje grijeha, krstili se, naučavali, ozdravljali, izgonili zle duhove.

Za njegovo ime su svjedočili, podnosili progon, trpili i polagali svoje živote.

S toga ne čudi da su rane Isusove sljedbenike pogani u Antiohiji prozvali: kršćanima - Kristovima.

 

      Upravo su u Antiohiji božanskom providnošću učenici prvi put nazvani kršćanima. (Djela 11:26)