Isustko je on?

 

Prepuštam odgovor na ovo pitanje Božjoj Riječi (čak i u pristranom prijevodu Novi svijet; s malim "b" u Ivan 1:1, i "ostalim" u Kološanima 1:17).

 

1 Mojsijeva 1

1 U početku stvorio je Bog nebo i zemlju.

 

Ivan 1

1 U početku bila je Riječ i Riječ je bila kod Boga i Riječ je bila bog. 2 On je u početku bio kod Boga. 3 Sve je postalo preko njega i bez njega nije postalo ništa. Ono što je postalo 4 preko njega bio je život i život je bio svjetlo ljudima. 5 I svjetlo sja u tami i tama ga nije nadjačala.

 

1. Ivanova 1

1 Ono što je bilo od početka, što smo čuli, što smo očima svojim vidjeli, što smo promatrali i što su ruke naše opipale, s obzirom na riječ života 2 (da, život je objavljen, i vidjeli smo i svjedočimo i navješćujemo vam vječni život koji potječe od Oca i koji nam je objavljen), 3 ono što smo vidjeli i čuli javljamo i vama, da biste i vi bili u zajedništvu s nama. A to naše zajedništvo je zajedništvo i s Ocem i s njegovim Sinom Isusom Kristom. 5 A ovo je poruka koju smo čuli od njega i koju vam objavljujemo: Bog je svjetlo i u njega nema nikakve tame.

 

Kološanima 1

15 On je slika nevidljivog Boga, prvorođenac svega što je stvoreno. 16 Jer preko njega je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja bilo uprave bilo vrhovništva bilo vlasti. Sve je stvoreno preko njega i za njega. 17 On je prije svega ostalog i preko njega je sve nastalo. 18 On je glava tijela, skupštine. On je početak, prvi koji je ustao iz mrtvih, da u svemu bude prvi.

 

Izaija 44

6 Ovako kaže Jehova, Kralj Izraelov i Otkupitelj njegov, Jehova nad vojskama: ‘Ja sam prvi i ja sam posljednji, osim mene nema Boga. ... 24 Ovako kaže Jehova, Otkupitelj tvoj, onaj koji te oblikovao od utrobe majčine: “Ja, Jehova, činim sve, sam nebesa razapinjem, zemlju rasprostirem. Pomaže li mi tko u tome?

 

Otkrivenje 22

7 Evo, dolazim brzo!... 12 ‘Evo, dolazim brzo i donosim plaću, da platim svakome prema djelu njegovu. 13 Ja sam alfa i omega, prvi i posljednji, početak i svršetak. ...20 Onaj koji svjedoči o tome govori: ‘Da, dolazim brzo!’” “Amen! Dođi, Gospodine Isuse!” 21 Neka nezaslužena dobrota Gospodina Isusa Krista bude sa svetima!

 

Otkrivenje 1

8 “Ja sam alfa i omega”, govori Jehova Bog, “onaj koji jest i koji je bio i koji dolazi, Svemogući.” ... 17 Kad sam ga vidio, pao sam pred noge njegove kao mrtav. A on je položio desnicu svoju na mene i rekao: “Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji, 18 i živ sam. Bio sam mrtav, ali, evo, živim u svu vječnost i imam ključeve smrti i groba.

 

1. Korinćanima 2

10 A nama je to Bog otkrio svojim duhom, jer duh sve istražuje, čak i dubine Božje. ...14 A tjelesni čovjek ne prihvaća ono što je od Božjega duha, jer je to za njega ludost, i ne može to spoznati, jer se to treba prosuđivati na duhovan način. 15 No duhovni čovjek pravilno prosuđuje sve, a njega nitko ne može pravilno prosuditi. 16 Jer “tko je upoznao Jehovin um, pa ga može čemu poučiti?” A mi imamo Kristov um.

 

Ivan 14

26 A pomoćnik, sveti duh, kojega će Otac poslati u ime moje, on će vas poučiti svemu i podsjetiti vas na sve što sam vam ja rekao.

6 Isus mu je odgovorio: “Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi Ocu osim preko mene.

http://www.youtube.com/watch?v=GwuDyHo-OJY

 

Izgleda dosta jasno kime Božja Riječ drži Isusa, ma koliko god to našim ograničenim ljudskim umovima bilo teško za shvatiti i prihvatiti (npr. kako može biti jedan Bog a više od jedne Božanske osobe?). No, to je ono što nam Biblija svjedoči a nama je da to u strahu Božjem prihvatimo i poput apostola Tome poklonimo se tom Isusu: “Gospodin moj i Bog moj!” (Ivan 20:28)