Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života. (1 Iv 5:12)

Identitet Isusa Krista

 

 

Isus - savršena slika Boga nevidljivog

Identitet Isusa Krista je jedan od temalja kršćanske vjere. Sam Isus kaže da poznavanje njega označava vječni život (Ivan 17:3).

 

Dolje je lista više članaka koji se bave ovom iznimno važnom temom:

 

 

 

 

 

 

 

Isus - Bog i čovjek

Donosimo pismo jednog Jehovinog svjedoka i kršćanski odgovor na njegove primjedbe u vezi vjerovanja kršćana da je Isus i Bog i čovjek.

 

Jahve i Isus

Je li Isus starozavjetni Jahve? U članku se nalazi detaljna lista usporednih stihova koji ukazuju na to da je odgovor na ovo pitanje potvrdan. Isus nije Bog Otac ali kao Bog Sin ima sve titule, statuse, atribute i čini ista djela kao starozavjetni Jahve koji se u Novom zavjetu objavio kao trojedan Bog: Otac, Sin i Duh Sveti (Matej 28:19)

 

Ranokršćanska svjedočanstva vjere u Trojstvo

Stražarska kula ima tendenciju falsificirati kakvo su uvjerenje imali rani kršćani o božanstvu Isusa Krista (i nauku o Trojstvu). U članku se nalazi kraća lista što su oni doista vjerovali.

 

Tko je Isus?

Prepuštam odgovor na ovo pitanje Božjoj Riječi (čak i u pristranom prijevodu Novi svijet; s malim "b" u Ivan 1:1, i "ostalim" u Kološanima 1:17).