Početna

 Uvodna riječ

Osnove
 Što trebate znati o JS?

 Sažete činjenice

 Značajna godina: 1914
 Božja organizacija

 Vjerni i razboriti rob
 "Novo svjetlo"

 Malo stado i druge ovce

 Božje ime

 Transfuzija krvi

Povijest
 Kratki povijesni pregled
 Kriva proročanstva

 "Kuća prinčeva"

 Piramidologija

Učenja
 ne-Trojstvo

 Tko je Isus?

 Isusova otkupnina

 Isus i razbojnik u raju

 Križ ili stup?

 Prijevod "Novi svijet"
 Biblijski reci
Promjenjena vjerovanja
 Pregled promjena

 "Ovaj naraštaj"

 Štovanje Isusa

 Uskrsnuće

 Više vlasti

Skandal
 Pridruženost UN-u

 Malavi i Meksiko

 Politička neutralnost

Ostalo
 Dvostruki standardi

 Izbjegavanje isključenih

 Neovisno mišljenje

 Kako doprijeti do Jehovinog svjedoka?

 Poganstvo

 "Smiju li kršćani imati mačke?"

 Promo slike

 Raymond Franz - "Grižnja savjesti"

Pitanja za Jeh. svjedoke
 Pitanja o Isusu

 Tri pitanja za JS

 Tko je u Novom savezu?

 Gdje je Raj?

Kontakt
 Forum

 Mail


  RSS pretplata

"Novo svjetlo" - Činjenice o Jehovinim svjedocima

"... Novi pogled istine nikada ne može osporavati prijašnju istinu. "Novo svjetlo" nikada ne gasi starije "svjetlo", nego dodaje na njega ...."  Sionska Stražarska kula, veljača, 1881, str. 3

 

„Novo svjetlo“

 

Novo svjetlo

Čak većina posvećenih svjedoka svjesna je da je 'Vodeće tijelo' promijenilo mnoge doktrine u posljednjih sto godina. Neke od tih promjena mogu imati mali ili nikakav značajan utjecaj na Jehovine svjedoke, bilo kao zajednicu ili pojedince, ali ostale doktrine koje su se promijenile tijekom godina, imale su velike posljedice na život prosječnih svjedoka.

 

Kad god su te promjene stavljene u tisak (obično kroz bilo studijski članak u Stražarskoj kuli ili kao službeni dopis iz Brooklyn Betela), neminovno se koristilo "novo svjetlo od Jehove“ kao razlog zašto staro svjetlo više nije istina (i zbog toga je sada došlo do promjene u njihovom tumačenju). Da bi se obranili od pitanja o tome zašto je uopće potrebna promjena, ukazuje se na dva mjestu iz Pisma:

Izreke 4:18: "A pravednička je staza kao sjajna svjetlost koja sve jače svijetli, dok ne bude potpuni dan. "

Psalam 97:11: "Svjetlost je zasjala pravedniku i radost onima koji su čestita srca."

 

Stražarska kula od 1. svibnja 1982. (engl 1. prosinca 1981.) na str 6-7 'Svjetlost je zasjala pravednicima' objašnjava to ovako:

"Jesi li zapazio da je svjetlost na pravedničkoj stazi sve jasnija? Da, svjetlost se povećava. To bi mogli usporediti s čovjekom, koji je ustao prije svanuća i krenuo pješice na put kroz unutrašnjost. U daljini primjećuje obrise neke zgrade ali još ne može raspoznati je li to sjenik ili kuća. No,kako dan polagano sviće a on se sve više približava, može vidjeti da je to kuća. Nedugo nakon toga vidjet će da je to drvena a ne kamena kuća. Međutim, kasnije će moći zapaziti ne samo boju kuće nego i druge detalje."

 

Postoje mnoge druge slične izjave kroz sve publikacije Društva koje u osnovi govore istu stvar. Dok na površini ovo izgleda kao razumno objašnjenje, kada ga se pobliže ispita, teorija se ipak pokazuje krivom.

Prvo, pročitajmo odjeljak iz Izreka 4:14-19 (prijevod Novi svijet) tako da možemo vidjeti što je kontekst oko ovog stiha:

"... Ne stupaj na stazu pokvarenih ljudi i ne idi na put zlih. Kloni ga se, ne idi njime, okreni se od njega i mimoiđi ga. Jer oni ne spavaju ako ne učine zlo i san im se otima ako koga ne obore. Jer jedu kruh zlobe i piju vino nasilja. A pravednička je staza kao sjajna svjetlost koja sve jače svijetli, dok ne bude potpuni dan. A put je zlih kao mrak, ne znaju o što se spotiču.... "

 

Prilično je očito za vidjeti o čemu se ovdje govori. Odjeljak se jednostavno odnosi na dva puta u životu za koja se može neka osoba odlučiti. Može poći ili putem pravednika, ili putem opakog. Ako netko ustraje u "činjenju zla" s "kruhom zla" i "pije vino nasilja", onda put koji slijedi u životu će zaista biti "poput mrklog mraka", pun tame i bez radosti. Ali osoba koja je "pravedna" i vodi dobar život, koja je velikodušana prema drugima, koja je iskrena, pouzdana i ima dobar odnos s Bogom, će (očito) proći puno bolje. Životni put takve osobe će biti potpuno drugačiji od puta zle osobe i bit će doista "poput sjajne svjetlosti koja je sve jasnija do potpunog dana".

Apsolutno ništa u ovim stihovima ne daje čak ni naznake da se odosi na to da Bog 'rasvjetljava' njihova (pogrešna) tumačenja Pisma – toga u ovom odjeljku jednostavno nema. Ipak, Društvo koristi ovaj redak iz Biblije redovito kad god se jedna od njihovih doktrina ili proročanstava ne uspije materijalizirati na način na koji su predvidjeli. Bez tih redaka (koji su uvinuti da znače nešto što nikada nisu bili namijenjeni da znače), Društvo apsolutno ne bi imalo održivo objašnjenje zašto je Božji "jedini kanal komunikacije" u više navrata dao kriva „biblijska“ proročanstva.

 

U Stražarskoj kuli od 1. svibnja 1982  pokušava se objasniti zašto "Vjerni i razboriti rob" može dati toliko krivih tumačenja. Ali dano objašenje zapravo postavlja više pitanja nego što daje odgovora. Npr. kada se kaže:

"... čovjek koji je ustao prije svanuća i krenuo pješice na put kroz unutrašnjost. U daljini primjećuje obrise neke zgrade ali još ne može raspoznati je li to sjenik ili kuća. No,kako dan polagano sviće a on se sve više približava, može vidjeti da je to kuća. Nedugo nakon toga vidjet će da je to drvena a ne kamena kuća. Međutim, kasnije će moći zapaziti ne samo boju kuće nego i druge detalje."

 

Dok gornji scenarij može biti istina za nekoga tko "kreće pješke na put", i koji nije imao vodiča, bez kompasa, bez karte i bez upute o tome kako doći do svoga odredišta, isto ne može biti istina o čovjeku koji tvrdi da je dobio izričite upute, uz detaljne karte i kompas od svog oca koji zna put dobro. Nadalje, ako je postojao vodič čiji je posao bio da dovede neku skupinu ljudi od točke A do točke B, koliko krivih skretanja ili neidentificiranih objekata (koji mogu lako uzrokovati štetu mnogima u skupini), će skupina pretrpjeti prije nego što počene razmišljati "ovaj tip nema pojma što radi i gdje ide"? Čak štoviše, što bi oni mislili kad bi vodič počeo inzistirati na tome da on i samo on, ima ispravnu kartu koju mu je dao njegov otac i da ako netko želi izaći iz putovanja živ, mora slijediti njega, bez obzira na to koliko će to značiti godina traženja prije promašenog puta (kojeg je vjerojatno godinama ranije već netko iz grupe bio preporučio da se pođe njim).

 

Članovi Vodećeg tijela, koji oblikuju sav nauk pokreta, na vlaš odgovaraju gornjem opisu. Oni tvrde da su oni i to samo oni, "kanal komunikacije" putem kojeg se Bog bavi s čovječanstvom.1 Oni tvrde da su jedini koji imaju ovaj poseban položaj i samo slušajući njih netko može imati ikakve nade u vječni život.2 Posebno za opaziti je to da tvrde da Duh Sveti djeluje samo kroz njih, dajući im „novo svjetlo“, kako se tvrdi kroz literaturu:

"... Jahve Bog je svojim pomazanicima unaprijed obznanio što ta Pisma znače..." 3

"... Njegov ostatak vjernih sljedbenika primaju slavno svjetlo od razjašnjavanja svetih pisama, koja su napisana za naše doba i koja nam Jehovin imenovani tumač Isus Krist objašnjava ... " 4

"... Jehovini ljudi priznaju da nemaju moć nadahnuća danas. Međutim, oni se neprekidno mole za više Božjeg svetog duha kako bi razumijeli mnoga proročanstva koja su već izrečena i očuvana za konačno djelo propovijedanja koje Jehovini svjedoci sada poduzimaju. Oni znaju da će se nadahnuto i nepogrešivo proroštvo iz Pisma ispuniti prema njima ispravno ...." 5

 

Ipak, znamo iz prošlih iskustava da se njihova interpretacija 'proročanstva', zapravo nije nikada ispunila onako kako su predvidjeli. Ako Duh Sveti ne otkriva tim ljudima ispravno tumačenje Svetog pisma, kako li su onda drugačiji od bilo koje druge religije? Ako ih Duh Sveti ne usmjerava što točno zapisati u literaturi, onda od kakve koristi je Duh Sveti? Zašto bi Bog dopustio da krivo tumačenje Pisma dođe do milijuna ljudi i da se predstavlja kao "istina", kada ono u stvari nije istina? Pogotovo u svjetlu činjenice da Društvo uvijek ističe da Bog sudi ljude ovisno o tome kako oni reagiraju na "djelo propovijedanje" koje obavlja 6 milijuna svjedoka. Ako propovijedaju nešto što se smatra "istinom" danas, ali bi se moglo smatrati "starim svjetlom" godinama kasnije, ne propovijedaju li oni nešto što jednostavno nikada nije niti će ikada biti istina?

 

Pismo nam govori da se Bog "ne mijenja." 6 Ako je Društvo Stražarske kule zaista način na koji On komunicira Njegove istine čovječanstvu, onda ne bi trebalo biti nikakvih "promjena" u načinu na koji se tumače Pisma. Stražarska kula od 1. svibnja 1982. (gore naveden), dalje piše:

"'Božji sluge imaju slična iskustva. Promatrajući neke stvari, s veće vremenske udaljenosti, i uz malo svjetlosti često smo imali nepotpuno i čak netočno stajališt o nekim stvarima. Možda smo u takvim prilikama bili pod utjecajem ranijih gledišta. No, kad je svjetlost postajala sve jasnija i sve više smo se približavali događajima, naše je razumijevanje u vezi odvijanja Božje namjere postajalo sve jasnije. Budući da proročanstva osvjetlava Jehovin duh i jer se ispunjavaju u svjetskim događajima ili doživljajima Božjeg naroda, ona nam se sve više razotkrivaju. Nije li tako Jehova još u rano vrijeme postupao sa svojim slugama? Da, zaista je tako postupao!"

 

Jedan od najočitijih problema s ovim objašnjenje je: Kakva je korist od proročanstva koje tumačite krivo ili ne razumijete njihovo značenje sve dok su ona ne ispune? Bilo koja prosječna osoba može tako tumačiti proročanstva. Pravi smisao te riječi "proročanstvo" poništava takav izgovor, jer je opisana kao:

- inspiriran izričaj proroka promatran kao otkrivenje božanske volje.

- predviđanje budućnosti, s božanskim nadahnućem.

- zvanje ili stanje proroka. Predviđanje. 7

 

Dakle, ako neka grupa tvrdi da je jedini kanal komunikacije Boga ovdje na zemlji, i da je vođena Duhom Svetim u komunikaciji ove vitalno važne poruke svom čovječanstvu, kako onda može dobiti toliko krivih tumačenja? Ako se nauk ne tumači ispravno, pod vodstvom Duha Svetoga, onda je tu nešto ozbiljno krivo. Stražarska kula pokušava opravdati ovo tvrdeći da:

Budući da proročanstva osvjetlava Jehovin duh i jer se ispunjavaju u svjetskim događajima ili doživljajima Božjeg naroda, ona nam se sve više razotkrivaju. Nije li tako Jehova još u rano vrijeme postupao sa svojim slugama? Da, zaista je tako postupao!..." 8

 

U stvarnosti, to nikada nije način na koji je Bog bavio sa svojim slugama iz ranih vremena. Članak daje primjere Abrahama, Danijela, Petra, Ivana Krstitelja, Pavla, ranu kršćansku zajednicu i kaže kako nitko od njih nije razumio sva pitanja proročanstava koji se odnose na buduće događaje. Dok to može biti istina, ne postoji apsolutno ni naznake da bi bilo koji od ovih ljudi pogrešno tumačio proročanstva i nametao svoje pogrešne interpretacija bilo kome drugome. I zasigurno u Bibliji nema ništa što govori da su ili Izraelci ili rani kršćani morali prihvatiti njihovo tumačenje (čak i ako su to bile krive interpretacije), uz prijetnju da će biti "odsječeni" tako što će biti protjerani i označeni kao "otpadnici" ---- termin koji je bio upoznat objema stranama: drevnim Izraelcima i ranokršćanskoj zajednici. 9

Ipak, to je upravo ono što se događa danas među Jehovinim svjedocima. Kada članovi Vodećeg tijela daju svoje tumačenje Pisma, svaki svjedok mora prihvatiti bez pitanja njihovu interpretaciju, čak i ako je potpuno pogrešna i ide protiv svakog zdravog razuma. Ako, i kada se njihova interpretacija dokaže pogrešnom (a jedini kojima je dopušteno to kvalificirati pogrešnim su isti ljudi koji su ih napisali), nikada se ne dâ otvorena isprika. Daje se samo objašnjenje:  "Svjetlost je zasjala". 10

 

U članku Stražarske kule od 1. svibnja 1982., opet se pokušava opravdati stalno mijenjanje doktrine što Organizacija uspoređuje sa "laviranjem":

"Međutim, možda je nekima izgledalo da staza nije uvijek vodila ravno naprijed. Ponekad su objašnjenja, data od Jehovine vidljive organizacije, prividno podlegla izmjenama u odnosu11 na prethodna gledišta. Ali zapravo to nije bilo tako."

 

Zapravo, upravo je bilo tako i to je još jedan primjer pokušaja Organizacije da uvije riječi kako bi se umanjio značaj promjena. Ako je doktrina "doživjela prilagodbe", onda je krajnje nepošteno tvrditi da „zapravo to nije bilo tako“. Ako se nešto promijenilo, onda se promijenilo. Ili će stanovnici Sodome i Gomore uskrsnuti ili neće. Ili je naraštaj od 1914. bio «onaj naraštaj» za kojeg je Isus rekao da će vidjeti kraj, ili nije. Nešto je točno ili je netočno. U Pismu se ni na jednom mjestu ne spominje fraza "tenutna istina". To je pojam koji je osmislilo Društvo da bi pokušalo opravdati mnoštvo 'krivih proročanstva'. U članku se dalje nastavlja:

"To bi se moglo usporediti s povremenim mijenjanjem smjera u jedrenju koje je u navigaciji poznato kao "laviranje". Vještim upravljanjem jedrima, mornari mogu prouzročiti da se jedrenjak kreće zdesna na lijevo, naprijed i nazad i usprkos suprotnim vjetrovima, ipak stalno napredovati prema cilju..."12

Koncept svjetla koje postaje sve sjajnije implicira da je starija doktrina bila točna ali nepotpuna.

 

U ovom članku, prikazana je slika jedrenjaka s cik-cak linijom koja predstavlja "laviranje" (mijenjanje pravca s vjetrom). I opet, dok se ovo može činiti razumnim za prosječnog svjedoka, jednostavno ne opstaje pod pažljivijim ispitom. Vrlo često, „novo svjetlo“ Društva je ništa više nego uskrslo "staro svjetlo" umjesto progresivnog "cik-cak" napredovanja. Njihovo tumačenje vrlo često jednostavno napravi puni krug i vratiti se na "staro svjetlo".

Daleko od toga da nalikuje na jedrenjak koji napreduje „laviranjem“ da bi stigao na odredište, mjenjanje tumačenja Organizacije na brojne doktrine više sliči na čamac, koji ne može tumačiti ni kartu ni kompas i jednostavno vesla u krug i završi upravo tamo od kud je i krenuo.

Charles Russell je dao svoje mišljenje o "novom svjetlu" prije preko 120 godina:

"... Kada bi mi slijedili nekog čovjeka, bez sumnje sa nama bi bilo drugačije; nesumnjivo jedna ljudska ideja bi bila u suprotnosti s drugom i ono što je bilo svjetlo prije jedne ili dvije ili šest godina bi se smatralo kao tama sada. Ali s Bogom nema promjene ni sjene od mijene, pa je tako i sa Istinom, svako znanje ili svjetlost koja dolazi od Boga, mora biti kao njezin autor. Novi pogled istine nikada ne može osporavati prijašnju istinu. "Novo svjetlo" nikada ne gasi starije "svjetlo", nego na njega dodaje... " 13

 

Postoje doktrine koje su se tijekom godina promijenjene čak osam puta. Kad god se doktrina mijenja, ona očito "proturječi prijašnjoj istini" - inače ne bi bilo potrebe da se promijeniti.

Čak i ako bi dozvolili nebiblijsku teroiju „novog svjetla“ što se tiče tumačenja Pisma, ovaj koncept se ne može primijeniti na povijest Jehovinih svjedoka, jer se doktrine Stražarske kule nisu u skladu tog novog svjetla oplemenile nego naprsto promijenile. Razmislite da li su sljedeće izmjene je stvarno stvar doktrinarne svjetlosti koja je postala svjetlija:

 

Zamislite Jehovinog svjedoka, roditelja djeteta kojem je potrebno transplantacija bubrega u 1970. Iako je časopis „Probudite se!“ 22. prosinca 1949 opisao transplantaciju kao "čudo moderne kirurgije" u 1967. je Bog objavio da je transplantacija u njegovim očima pogrešma. Stražarska kula od 15. studenog 1967. str 702-704 navodi da je sada "prosvijetljen Božjom riječju" Božji narod shvatio da je transplatacija protiv božanskih principa i kanibalistička. Ovi roditelji iz 1970-te moraju iskreno vjerovati da stavljaju Jehovu na prvo mjesto dok gledaju svoje dijete kako umire, odbijajući mu priliku za mogući oporavak kroz transplantaciju. Kako bi se ti roditelji osjećali dok čitaju Stražarsku kulu od 15. ožujka 1980, str 31 (hrv 1. lipnja 1984 str 32): "... ne postoji izričita biblijska zapovjed koja brani uzimanje tuđeg ljudskog tkiva... To je stvar osobne odluke."? Prosvjetljenje iz 1967. se pokazalo da je tama, štetno, u potrebi za korekcijom i regresivna doktrina koja je rezultirala nepotrebnim smrtima mnogih Jehovinih svjedoka i njihove djece.

 

Koncept svjetla koje postaje sve sjajnije implicira da je starija doktrina bila točna ali nepotpuna. No, Društvo je promoviralo mnoge značajne doktrine koje su kasnije odbačene kao netočne. Druge su mijenjane natrag i naprijed, čak se vraćalo na njihov izvorni stav, u svakom slučaju u kontradikciji sa prijašnjom istinom. Kada se doktrina mjenja, a zatim vraća na prvotni stav, to nije dokaz svjetlosti koja dobiva na sjaju, to je dokaz nedostatka Duha Svetoga u usmjeravanju Vodećeg tijela.

 

Dodatna ironija je da Društvo u ovakvom slučaju mjenjanja doktrine ima dvostruki standard. Jer npr. Katoličkoj crkvi ne dozvoljava taj iskonstruirani proncip „novog svjetla“. Ove riječi se doslovno mogu primjeniti i na Društvo Stražarske kule:

 

"Reci mi", upitao je, "kako mogu imati povjerenja u bilo što? Kako mogu vjerovati u Bibliji, u Boga, ili imati vjeru? Samo prije deset godina, mi katolici imali smo apsolutnu istinu, stavili smo svu našu vjeru u to. Sada nam Papa i naši svećenici govore da to nije način da se vjeruje više, već da moramo vjerovati u "nove stvari". Kako mogu znati da će 'nove stvari' biti istina i za pet godina?" Probudite se! 1970., 22. travanj str.8

 

 

Apsolutno ne postoji niti jedna biblijska potpora za ideju da se Pismo pogrešno tumači od nekog koga je sam Bog imenovao da naučava. U stvari, Pismo nam govori da se čuvamo upravo toga:

".... da više ne budemo nejačad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put krči zabludi.... " 14

"stalno mijenjajući naše mišljenje o tome što ćemo vjerovati, jer nam je netko rekao nešto drugo, ili nam je lukavo lagao lažima koje su zvučale poput istine. 15

 

Ako nema biblijske potpore ideji da se "novo svjetlo" odnosi na tumačenje Svetog pisma, onda nema objašnjenja za sve mjenjanje doktrina na stara napuštena tumečenja, uključujući i lažna predviđanja koja je Organizacija promovirala tijekom godina.

 

Kroz povijest mijenjanja značajnih doktrina Društvo se ne pokazuje kao onaj pravednik iz Izreka 4:18 već više odgovara drugoj osobi opisanoj u 19. retku koja tapka u mraku i spotiče se:

18A pravednička je staza kao svjetlost svanuća, koja je sve jasnija do potpunog dana. 19A put je opakih kao mrkli mrak: ne znaju o što će se spotaknuti.

 

_____________

1 Stražarska kula, 15. ožujka 2003. str 27: "... Kako je glupo odbaciti dobar savjet i inzistirati na vlastitom putu! "Moramo biti brzi na slušanje" kad Jehova "Onaj koji uči čovjeka znanju" nas savjetuje putem njegovog kanala komunikacije"

2 Stražarska kula, (engl) 1. prosinca 1981. str 27 par. 4: "... osim ako smo u kontaktu s ovim kanalom komunikacije koji Bog koristi, nećemo napredovati na svom životnom putu, bez obzira na to koliko god čitali Bibliju."

3 Stražarska kula,  1. lipnja 1931, str.160

4 Stražarska kula, 1. svibnja 1944. p.138

5 Stražarska kula, 15. travnja 1952, str. 253 par. 20

6 Malahija 3:6: „Jer ja, Jahve, ne mijenjam se“

7 American Heritage Dictionary

8 hrv Stražarska kula, 1. svibnja 1982. str 6 pars. 2-3 'Svjetlost je zasjala pravednicima'

9 Vidi Job 08:13 i Djela 21: 21.

10 hrv Stražarska kula, 1. svibnja 1982. str 6 pars. 2-3 'Svjetlost je zasjala pravednicima'

11 hrvatski prijevod ovdje nije najtočniji - u engleskom izvorniku izdanja Stražarske kula, 1. prosinac 1981, str 27 stoji: "However, it may have seemed to some as though that path has not always gone straight forward. At times explanations given by Jehovah's visible organization have shown adjustments, seemingly to previous points of view." pa bi ispravniji prijevod bio "...prividno podlegla izmjenama na prethodna"

12 hrv Stražarska kula, 1. svibnja 1982., str 14

13 Sionska Stražarska kula, veljača, 1881, str. 3

14 Efežanima 4:14

15 Efežanima 4:14 – suvremeni prijevod

 

Verzija za ispis

Povezani članci:

 

Komentiraj na forumu  

Komentari (0 / 0)
 Najnovije
 Svjedoci u Djelima apostolskim NOVO

 „Ime“ u Kršćanskim grčkim spisima NOVO

 Pismo tumači Pismo

 Isus i razbojnik u raju

 Arheologija i 607/587 g.pne.

 Pitanje krvi u Bugarskoj

 VIDEO: Izbjegavanje isključenih

 Raymond Franz - "Grižnja savjesti"

 VIDEO: Fred Franz o "Vodećem tijelu"

 VIDEO: Fred Franz o WT povijesti

 Informativne promo slike

 VIDEO: Pitanja o Isusu

 VIDEO: Kada je pao Jeruzalem?

 Ivan 1:1 - Riječ bijaše Bog ili bog?

 Identitet Isusa Krista

 Što trebate znati o JS?

 Staurogram (tau-rho)

 
 Izdvojeno
 Što trebate znati o JS?

 Značajna godina: 1914

 Harmagedon 1975

 Malo stado i druge ovce

 Pridruženost UN-u

 Božja organizacija

 "Novo svjetlo"

 "Ovaj naraštaj"

 Tri pitanja za JS

 

Moramo ispitati, ne samo što osobno vjerujemo, već i ono što naučava religiozna zajednica kojoj pripadamo. Da li su njene nauke potpuno u sukladnosti s Riječju Božjom, ili se zasnivaju na ljudskim predanjima? Ako ljubimo istinu tada se ne trebamo plašiti takvog ispitivanja, jer svaki od nas treba da iskreno želi da upozna volju Božju obzirom na nas, i da ju tada i vrši - Ivan 8:32. (Istina koji vodi do vječnog života - izdanje Društva Stražarske kule (1968) str.13, poglavlje "Zašto trebamo ispitati svoju religiju")

 

 Biblijske istine
 Zašto je Isus morao umrijeti?

 Evanđelje

 Kamo poći?

 Identitet Isusa Krista  

Iskustva/svjedočanstva
 Od Jehovinog do Isusovog svjedoka

 Kako doprijeti do JS-a?