"A pred očima vam je Isus Krist bio ocrtan kao Raspeti." (Galaćanima 3:1)

 

Staurogram (tau-rho)

 

U ranim novozavjetnim grčkim rukopisima postoji zanimljiv fenomen koji baca važno svjetlo na ranokršćansku pobožnost, a to je tkz: staurogram.

Staurogram je kršćanski monogram dobivan na način da je grčko slovo Rho (ρ) nadodano na slovo Tau (τ). Najpoznatiji priznati kršćanski monogram je Chi-Rho, simbol koji je predstavlja Krista (chi-rho - prva grčka slova u riječi Krist - χριστος). Kršćani su koristili i druge monograme koji su se odnosili na Isusa:

 

 

Staurogram se nalazi u tri vrlo važna rana rukopisa: u papirusima P66 (200.g.ne; najnovije datiranje 100-150.g.ne) , P75 (175-225.g.ne) i P45 (oko 250.g.ne), koji su procjenjeni da potječu iz 2. odnosno 3. stoljeća naše ere i time je staurogram stariji od chi-rho monograma.

 

Za razliku od Chi-Rho i ostalih spomenutih monograma koji su označavli Kristovo ime ili titulu, staurogram ili Tau-Rho monogram je korišten pri pisanju dijela riječi u grčkim riječima za:

- križ: stauros (σταυρος) ili stauron (σταυρον) i

- razapeti: stauroo (σταυροω)

i to na način da se dio taur (ταυρ) u tim riječima skraćeno pisao kao monogram tau-rho.

 

Tako bi se te riječi (i njihove izvedenice) pisale kao npr:

stauron: σταυρον  = σον (ili στ̅ρον) odnosno uncijalnim pismom (velika slova) kojim su napisani rani rukopisi: CON

 

Ovo je takav primjer iz rukopisa P75 iz Luke14:27:

 

 

 

οστις ου βασταζει τον στ̅ρον αυτου και ερχεται οπισω μου. ου δυναται ειναι μου μαθητης·

I tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik!

 

 

Ovo su još neki primjeri pojave Staurograma u ranim novozavjetnim rukopisima:

 

P66 - pod najnovije datiran 100 - 150 g.ne. (grčki tekst i fotografije rukopisa P66: )

 

Ivan 19:16-19

 

Druga dva slučaja u P66 su Ivan 19:12 i Ivan 19:31.

 

 

P75 (grčki tekst i fotografije rukopisa P75: )

 

Luka 9:23

 

 

Ostali slučajevi u P75 su:

 

Luka 14:27:

14:27 οστις ου βασταζει τον στ̅ρον αυτου και ερχεται οπισω μου. ου δυναται ειναι μου μαθητης·

(14:27) I tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik!

 

Luka 23:26:

23:26 και ως απηαγον αυτον επιλα̣βομενος̣ σιμωνα τινα κυρηναιον ερχομενον απ αγρου επεθηκαν αυτω τον στ̅ρον φερειν οπισθεν του ιη̅υ̣·

(23:26) Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom.

 

Luka 24:7:

24:7 λεγων τον υιον του αν̅ου οτι δει παραδοθηναι εις χειρας αν̅ων αμαρτωλων και στ̅ρωθηναι και τη τριτη ημερα αναστηναι

(24:7) 'Treba da Sin Čovječji bude predan u ruke grešnika, i raspet, i treći dan da ustane.'"

 

P45 – nisam uspio naći slike djelova rukopisa P45 u kojem se pojavljuje Staurogram (na mjestima: Matej 26:2, Luka 14:27).

 

 

Porijeklo

 

Usporedbom Staurograma i ostalih monograma koje su kršćani koristili vidi se da su imali različitu funkciju. Spomenuti monogrami (Chi-Rho i dr.) se u svakom slučaju izravno odnose na Isusa po imenu i/ili kristološke titule, dok Tau-Rho kombinacija očito nema takvu funkciju. Njegova sastavna slova ni proizlaze iz, niti se odnose na, Isusovo ime ili bilo koje od poznatih kristoloških naslova. Doista, u kršćanskoj uporabi, dvije komponente slova u ovom uređenju se ne pojavljuju a da se odnose na neku riječ.

Postavlja se pitanje, zbog čega su rani kršćani počeli koristiti ovaj monogram?

 

Vidjeli smo da postoje tri rana kršćanska rukopisa s ovim zanimljivim monogramom, koji je se u sva tri rukopisa koristi na isti način, tako da se grčke riječi za "križ" i "razapeti" tretiraju kao nomina sacra (sveto ime).

Vrlo je vjerojatno da ovi rukopisi nisu najstariji primjeri upotrebe staurograma. Mora se pretpostaviti da je on već bio u kršćanskoj uporabi već neko vrijeme kako bi mogao korišten od strane različitih prepisivača tih rukpiosa. To onda očito znači da se početak upotrebe Tau-Rho monograma među kršćanima može smjestiti u kasno 2. stoljeće a vrlo vjerojatno i dosta ranije (u prilog čega ide i zadnje datiranje P66 na period 100-150.g.ne).

 

 

Koja je izvorna funkcija i značenje staurograma bila za kršćane u 2. stoljeću?

Poznato je da je grčko slovo tau imalo simbolično značenje za rane kršćane, posebno kao vizualni prikaz Isusova križa.

U Barnabinoj poslanici 9:7-9 (oko 70-130.g.ne, komentirajući priču o Abrahamovu spašavanju Lota s grupom od 318 slugu (Postanak 14:14), taj broj predstavljenje  korištenjem grčkih slova TIH, i autor interpretira dva slova I-jota i H-eta (prva dva slova za ime Isus - IHsouw), kao da se odnose na Isusa, a slovo T-tau kao referenca na (i predviđanje) Isusova križa.

 

Barnaba 9:7 -  Jer Pismo veli, i obreza Abraham u svome kućanstvu osamnaest muškaraca i tristo. Kakvo mu je onda bilo dano znanje? Shvatite da on najprije kaže osamnaest, i onda nakon intervala tristo. U osamnaest 'I' stoji za deset, 'H' za osam. Ovdje imamo ISUS (IHSOYS). I jer križ u 'T' je imati milosti, On veli također tristo. Dakle, On je otkrio Isusa u dva slova, a u preostalom križ.

 

 

Postoje i drugi dokazi koji potvrđuju da su kršćani u 2. st. gledali na grčko slovo tau kao vizualni simbol Isusova križa.

Justin Mučenik (1 Apol. 55; oko 150.g.ne) pokazuje da kršćani iz 2. st. mogli vidjeti vizualne aluzije na Isusov križ u praktički bilo kojem objekt koji oblikom sliči na slovo Tau (npr., jarbola jerdrenjaka s poprečnom gredom, plug ili druge alatke s poprečnim komadom bilo koje vrste, uspravni ljudski lik s ispruženim rukama).

 

Tertulijan (Protiv Marciona 3:22; oko 200.g.ne), pozivajući se na odlomak u Ezekielu gdje Bog usmjerava anđela da obilježi čela izabranika, uzima "oznaku" kao grčko slovo tau, a zatim komentira na slijedeći način:

Sada grčko slovo Tau i naše vlastito [latinsko] slovo T je u oblik križa, koji je [Bog] predvidio da bude znak na našim čelima...

 

Tako da se čini razumnim gledište da je kršćansko korištenje staruograma u vezi s, a vjerojatno i potaknuto, ovom jakom povezanšću grčkog slova tau s Isusovim križom. Ovo se svakako uklapa sa činjenicom da su rani kršćani koristili Tau-Rho monogram za pisanje riječi za "križ" i "razapeti".

 

 

Značenje

 

No, koje je značenje superponirnog  slova Rho u Tau-Rho monogramu?

Povjesničar Larry W. Hurtado1 zastupa mišljenje da je vrlo vjerojatno da je Tau-Rho monogram korišten izvorno zato što je mogao imati ulogu vizualnog, stiliziranog, prikaza raspetog Isusa.

Tau  (τ) je potvrđen kao rani znak križa, a petlja nadodanog Rho (ρ) ukazuje na glavu raspetog. Ovaj vrlo jednostavni piktogram raspetog Krista u skladu je s jednostavnošću i nedostatkom ukrasnih detalja koji karakteriziraju najraniju kršćansku umjetnost.

 

U prvih primjercima kršćanskog korištenja staurogram očito upućuje na Isusov križ odnosno raspeće, i tako (zajedno s obilnom tekstualnim dokazima) odražava važnost koja je u kršćanskoj pobožnosti 2. stoljeća davana Isusovom raspeću.

 

 

---

1 Larry W. Hurtado, “The Staurogram in Early Christian Manuscripts: The Earliest Visual Reference to the Crucified Jesus?,” in New Testament Manuscripts: Their Texts and Their World, ed. Thomas J. Kraus and Tobias Nicklas (Leiden: Brill, 2006), 207-26. (PDF: http://www.era.lib.ed.ac.uk/handle/1842/1204)