Tablica nekih većih promjena u nauku Stražarske kule

 

"Ozbiljna je stvar predstavljati Boga i Krista na jedan način, a zatim otkriti da je naše razumijevanje glavnih učenja i temeljnih nauka Svetog pisma bilo krivo, a onda nakon toga, vratiti se na same doktrine koje, po godinama studija, smo temeljito utvrdili da su bila kriva. Kršćani ne mogu biti nepostojani-neodlučni - o takvim temeljnim učenjima. Kakvo povjerenje se može staviti u iskrenost ili sud takvih osoba?" Stražarska kula, 15. svibnja 1976, str. 298

 

Učenje

Prvo

Drugo

Treće

četvrto

peto

Na koji “ovaj naraštaj” je Isus mislio u Mateju 24?

grupa suvremenih ljudi koji će doživjeti kraj svijeta: 1879-1927

pomazanici (144.000): 1927-1951

ljudi rođeni u svijetu prije ili za vrijeme 1914. g: 1951-1995

općenito grupa suvremenih svjetovnih ljudi: 1995-2008

pomazanici iz 1914. čiji se životi preklapaju sa životima današnjih pomazanika: 2008-sada

Hoće li ljudi iz Sodome biti uskrnuti?

Da: 1879-1951

Ne: 1952-1964

Da: 1965-1988

Ne: 1988

 

Identitet “viših vlasti” iz Rimljana 13:1

Ljudske vlasti: 1879-1929

Jehova i Isus Krist: 1929-1962

Ljudske vlasti: 1963-sada

 

 

Identitet “Vjernog i razboritog roba” iz Mateja 24

Klasa ljudi: 1879-1897

Pojedinac: 1897-1928

Klasa ljudi: 1929-2012

Vodeće tijelo JS: 2012-sada 

 

Identitet arhanđela Mihaela

Nije Isus: 1879

Papa: 1917

Isus: 1920-sada

 

 

Treba li “štovati” Isusa?

Da: 1879-1953

Ne: 1954-sada

 

 

 

Na što je Isus mislio kad je rekao “ovo je moje tijelo”?

Crkvu: 1953-1955

Njegovo fizičko tijelo: 1956-sada

 

 

 

Datum početka Kristove “nevidljive” prisutnosti

1874. god.:  1879-1929

1914. god.: 1929-sada

 

 

 

Sredstvo Isusove smrti?

Križ: 1879-1935

Mučenički stup: 1936-sada

 

 

 

Je li transplantacija organa dozvoljena za Jehovine svjedoke?

Da, čudo moderne kirurgije: 1949-1967

Ne; kanibalizam 1967 – 1979

Da: 1980- sada

 

 

Slavljenje Božićarođendana

Da: 1879-1926

Ne: 1927-sada

 

 

 

Podupiranje rata i politike

Da: 1879-1935

Ne: 1936-sada

 

 

 

Velika Piramida u Egiptu

Božji Svjedok: 1879 –1927

Sotonska Biblija: 1928–sada