„Ovaj naraštaj“

 

Za Društvo Stražarske kule godina 1914. je jako značajna. Pastor Russell je za tu godinu predvidio «kraj svijeta» (Harmagedon) tj. uništenje svih zemaljskih kraljevstava, svih ostalih religija te uspostavu Kristova kraljevstva njegovim vidljivim dolaskom. Kako je 1914. (a i 1915.godina) došla i prošla, a od vidljivog Isusovog dolaska i uspostave Njegovog kraljevstva vidljivo nije bilo ništa (osim, uvjetno rečeno, što je izbio 1. svjetski rat) doktrina u vezi 1914. godine se u 20-tim godinama korigirala u skladu sa «Novim svjetlom» koje kaže da je Isus tada ipak došao, ali nevidljivo. Uz tu, za Jehovine svjedoke, pivotalnu godinu se usko vezivao «ovaj naraštaj» o kojem Isus govori u 24. poglavlju Matejevog evanđelja:

 

«Zaista, kažem vam, ovaj naraštaj neće proći dok se sve to ne dogodi. » (Matej 24:34)

 

Identificiranje ovog naraštaja o kome ovdje Isus govori prožima cijelu povijest Društva Stražarske kule. Ovo je jedna od onih doktrina koja je doživjela izrazito velike promjene.

 

«Ovaj naraštaj» je imao šest tumačenja. Zanimljivo je da su se zadnje dvije promjene desile prilično nedavno: 2008. (kada se tumačenje vratilo na ono iz 1927. godine) a zadnja promjena je bila u travnju 2010. Slijedi kratki pregled povjesnog razvoja te doktrine uz malo detaljniji opis tumačenja vezanog za 1914. godinu.

 

 

* 1897: Tumačenje br. 1 Naraštaj je... grupa suvremenih ljudi koji će doživjeti kraj svijeta

 

«Ostale uporabe ove grčke riječi (genea) dokazuju da se ne koristi s značajem na rasu, nego u odnosu na ljude koji žive istovremeno ... Drugim riječima, spomenuti znakovi će se pojaviti u roku od jedne generacije - epohe svršetka svijeta.» pastor Russell, Studije u Svetom pismu, Vol. 4, str 602-603,

 

 

* 1927: Tumačenje br. 2 Naraštaj su... pomazanici (144.000)

 

«Neodoljiv zaključak je stoga da se Isus referira na novo stvorenje [pomazanike] kada je rekao: 'Ovaj naraštaj neće proći dok se sve ove stvari ne ispune'. To bi onda bio jak pokazatelj da će neki članovi novog stvaranja biti na zemlji u vrijeme Harmagedona.» Stražarska kula 15. veljače 1927, str. 62

 

 

* 1951: Tumačenje br. 3 Naraštaj su... ljudi rođeni u svijetu prije ili za vrijeme 1914. god.

 

«Stvarno značenje tih riječi je, neupitno, ono što označava «naraštaj» u uobičajenom smislu, kao i u Marku 8:12 i Djela 13:36, tj. to su oni koji žive u određenom razdoblju. Znači da je to «ovaj naraštaj» na kojeg će pasti akumulirani sud. (Matej 23:36) Ovo, dakle, znači da od 1914. neće proći naraštaj dok se sve ne ispuni, usred velike nevolje.» Stražarska kula 1 srpnja 1951, str.404

 

Naraštaj od 1914.

Ovo je tumačenje koje se najdulje držalo i preživjelo je do smrti predsjednika Freda Franza koji je ga je i uveo. Isprva se tvrdilo da taj naraštaj od 1914. godine čine oni koji su mogli razaznati znakove koji su se pojavili te godine (npr. tinejdžeri koji su 1914. godine imali 15 godina -  Probudite se! 16. kolovoza 1968, str. 13). U Stražarskoj kuli od 1. listopada 1978 se izričito tvrdilo kako «ovaj naraštaj» od 1914. ne uključuje bebe koje su se rodile u 1. svjetskom ratu. No kako je vrijeme prolazilo ovo se moralo redefinirati i 1980. se granica sa 15-godišnjaka spustila na 10-godišnjake koji su mogli biti svjesni značaja događaja u 1914. godini. Da bi se 1984. i bebe rođene 1914 (koji su tada imali 70 godina) uključile u «ovaj naraštaj»  koji će biti svjedok kraja svijeta (Harmagedona) i uspostave Raja na Zemlji.

 

Kao izvor ovog tumačenja «ovog naraštaja» Društvo je smjelo navodilo samog Isusa: "Rekao nam je [Isus] da "naraštaj" od 1914-te, od godine kada se je počeo ispunjavati znak - 'neće nikako proći dok se sve te stvari ne zbudu' (Matej 24:34). Neki od tog "naraštaja" mogli bi doživjeti kraj ovog stoljeća. Ali postoje mnogi pokazatelji da je "kraj" mnogo bliže!" ("Stražarska kula", 1. kolovoza 1984., str 9, hrv).

Naraštaj od 1914. koji neće proći

U skladu s takvim razumjevanjem izvora tumačenja Jehovini svjedoci su u svakodnevnoj službi "od vrata do vrata", kao « Dobru vijest» tj. evanđelje navještali uspostavu «Raja na zemlji» dok naraštaj iz 1914. još bude živ. Ovakvo tumačenje «ovog naraštaja» koje je bilo osnovni motivator za navještanje evanđelja drugim ljudima, bilo je u predgovoru svakog časopisa "Probudite se!" do studenog 1995. U predgovoru je stajalo da je svrha časopisa da: "izgrađuje povjerenje u Stvoriteljevo obećanje o mirnom i sigurnom novom svijetu koje će biti ostvareno prije nego izumre naraštaj koji je vidio događaje iz 1914. godine." ("Probudite se!", 22. listopada 1995.)

 

Važnost ovog tumačenja i njegov utjecaj na misijski rad svakog Jehovinog svjedoka kao Božjeg sredstva je još jednom naglašen 1992. g.: "Zato su Jehovini svjedoci više nego ikad čvrsto uvjereni u ispravnost svog razumijevanja značenja svjetskih zbivanja od 1914. Imajući takvo uvjerenje, pokazali su se kao sredstvo u rukama Najvišeg Boga. Oni su ti koji su bili zaduženi za izricanje božanske poruke u ovom izuzetnom vremenu." ("Stražarska kula", 1. svibnja 1992., str 23)

 

Kako se za duljinu jednog naraštaja uzimala okvirna brojka od oko 80 godina (prema Psalmu 90), velike su se nade polagale u godinu 1994. No, kako je i ta godina došla i prošla i kako je ogromna većina onih koji su bili živi 1914. tada već pomrla, Društvo je bilo prinuđeno promjeniti tumačenje.

 

 

* 1995: Tumačenje br. 4 Naraštaj je... općenito grupa suvremenih svjetovnih ljudi

 

 «Isus sasvim sigurno nije odstupao od svog uobičajenog korištenja izraza «ovaj naraštaj» koji je dosljedno primijenjivao na mase suvremenika koje su zajedno sa svojim «slijepim vođama» sačinjavale židovsku naciju. ... Stoga se danas, u konačnom ispunjenju Isusovog proročanstva, «ovaj naraštaj», očigledno odnosi na narode Zemlje koji vide znak Kristove prisutnosti ali propuštaju popraviti svoje puteve. ... Isus se referirao prvenstveno na suvremene ljude određenog povijesnog razdoblja, sa svojim identificirajućim karakteristikama.» Stražarska kula 1. studenoga 1995, str.14, 19, 20

 

Kako je ova promjena tumačenja «ovog naraštaja» tiskana u Stražarskoj kuli od 1. studenoga 1995. tako je i promjenjen predgovor od slijedećeg izdanja časopisa "Probudite se!" gdje sada stoji da je svrha časopisa da:  "izgrađuje povjerenje u Stvoriteljevo obećanje o mirnom i sigurnom novom svijetu koji uskoro treba zamijeniti sadašnji zli, bezakoni sustav stvari." ("Probudite se!", studeni 1995. ~ inače, ovo mjesto u predgovoru časopisa Probudite se! je prilično očit primjer toga gdje se Društvo usuđuje u Božje ime izgovoriti proročanstvo (Stvoriteljevo obećanje) koje se ne ispunja i koje je onda potrebno promjeniti.)

 

Iako je još 1992. godine "Vodeće tijelo" bilo "čvrsto uvjereno" u ispravnost prijašnjeg tumačenja na kojem se bazirao misijski rad svakog pojedinog svjedoka, samo tri godine kasnije, tumačenje je promjenjeno, bez ikakve isprike svojim članovima. Štoviše, u istom broju Stražarske kule na str 17 piše: "Željan da vidi kraj ovog zlog sustava, Jehovin je narod katkada nagađao s obzirom na vrijeme izbijanja 'nevolje velike', povezujući to čak s izračunavanjima životnog vijeka naraštaja od 1914. Međutim, nagađanjem koliko godina ili dana traje naraštaj ne 'stičemo srce mudro', već time da razmišljamo o tome kako da 'brojimo naše dane' prinoseći radosno hvalu Jehovi." Ovim se praktički kazalo da su 1992. Jehovini svjedoci bili "sredstvo u rukama Najvišeg Boga, oni su koji su bili zaduženi za izricanje božanske poruke u ovom izuzetnom vremenu", a tri godine kasnije ta "božanska poruka" je kvalificirana kao nagađanje onih koji "ne stiču srce mudro".

 

 

* 2008: Tumačenje br. 5 Naraštaj su... pomazanici (144.000) – povratak na tumačenje br. 2 iz 1927. godine!

 

« Ti pomazanici kao grupa sačinjavaju suvremeni «naraštaj» koji neće proći «dok se sve to ne dogodi». To upućuje na zaključak da će neki od Kristove pomazane braće još uvijek živjeti na Zemlji kada započen prorečena velika nevolja.» Stražarska kula 15. veljače 2008, str.24-25

 

Ovo je pak primjer toga kako je staro napušteno svjetlo ponovno postalo novo svjetlo! Ovdje je Društvo priznalo da novo svjetlo od Jehove koje je dobilo 1951. godine i onda ga 57 godina naučavalo kao istinu, ipak nije bilo istina te je tumačenje moralo biti vraćeno na staro svjetlo iz 1927. Što je u izravnoj proturječnosti s konceptom «Novog svjetla» kako ga je zamislio utemeljitelj Russell ("... Novi pogled istine nikada ne može osporavati prijašnju istinu. "Novo svjetlo" nikada ne gasi starije "svjetlo", nego dodaje na njega ...."  Sionska Stražarska kula, veljača, 1881, str. 3)

 

 

* 2010: Tumačenje br. 6Naraštaj su... pomazanici iz 1914. čiji se životi preklapaju sa životima današnjih pomazanika

 

«Isus je očigledno htio reći da se životi pomazanika koji su vidjeli znak kad je on 1914. postao vidljiv trebaju preklapati sa životima ostalih pomazanika koji će vidjeti početak velike nevolje Stražarska kula 15. travnja 2010.

 

Ovdje se još jednom pokušava «dobiti na vremenu». Malo pojašnjenje što se sada po novome ovdje tvrdi. Iako se nekoć tvrdilo da je puni broj od 144 tisuće pomazanih sa nebeskom nadom dostignut 1935. godine, u posljednje vrijeme je i ta doktrina doživjela promjenu i sada se dopušta mogućnost da i dan danas netko može biti pomazan (npr. u slučaju da netko od prije pomazanih otpadne od istine pa ga je nužno zamijeniti kako bi broj od 144 tisuće ostao popunjen). Time se dolazi do situacije da se npr. život nekoga tko je bio pomazan 1914. godine preklapa sa nekim tko je pomazan npr. 1990. godine. Po novom tumačenju, oba pomazanika pripadaju «ovom naraštaju» koji će biti svjedok Harmagedona. Kako je ovaj pomazanik iz 1990. mnogo mlađi od onoga iz 1914. godine, pred njim je još dobar komad života i tako se trajanje «ovog naraštaja» produljilo na gotovo dva prosječna ljudska vjeka. Kako se sada izdašno dobilo na vremenu, za očekivati je da će ovo trenutno tumačenje preživjeti slijedećih nekoliko desetljeća. Naravno, ako Harmagedon u međuvremenu ne dođe.

 

 

ps: iako je Društvo, poučeno iskustvom neuspjelih proricanja godine Harmagedona, u zadnje vrijeme odustalo od te prakse, osobno se pitam hoće li odoliti iskušenju da se Harmagedon ne najavi za 2034.g. Naime, ova se godina dobiva ako se na 1914. doda 120 godina, a tih 120 godina se spominje u 6. poglavlju knjige Postanka (1. Mojsijeve) gdje Bog u najavi Noina potopa govori: «Neće moj duh u čovjeku ostati dovijeka; čovjek je tjelesan, pa neka mu vijek bude stotinu dvadeset godina.». Pogotovo, uzme li se u obzir da Isus govori da će u posljednje dane biti kao u Noino doba (Matej 24:37-39)...

 

 

(Početna)