„Ime“ u Kršćanskim grčkim spisima (Novom zavjetu)

 

Koliko su Jehovini svjedoci promašili poantu novozavjetnog svjedočanstva prenaglašenim uzvisivanjem starozavjetnog Božjeg imena vidi se iz naglaska koji Kršćanski grčki spisi (Novi zavjet) daje samo jednom Imenu - imenu Isusa Krista.

Činjenica je da kad Novi zavjet govori o imenu (grč. Onoma) onda se to u velikoj većini slučajeva radi o imenu Isusa Krista (povezani članak: Svjedoci u Djelima apostolskim - „Ime“)

Ono što je malo poznata činjenica je da kad su rani kršćani govorili o Imenu (bez da se izričito navodilo o kojem se imenu radi) ono se uvijek odnosilo na Isusa - ime iznad svakog imena; kakvim su ga držali bar rani kršćani.

U tim slučajevima je u grčkom izvorniku riječ Ime s određenim članom: tou Onomatos (τοῦ ὀνόματος).

Engleski ekvivalent bi bio „the Name“, hrvatski „Ime“ s veliko „I“ jer za razliku od grčkog i engleskog, hrvatski jezik nema određene članove.

Zanimljivo je da Watchtower na temelju postojanja određenog člana u Ivanu 1:1 uz imenicu Bog to prevodi kao „Bog“ (s veliko „B“), dok drugu pojavu imenice Bog koja je bez određenog članka prevodi kao „bog“ (s malo „b). Inače, postoji i detaljnija analiza tog retka: Ivan 1:1 – Riječ bijaše Bog ili bog?

 

„Ime“ ili „nečije ime“

Evo dva primjera iz prijevoda Duda-Fućak u kojem se ova situacija prevodi kao „Ime“ (s veliko „I“):

Oni pak odu ispred Vijeća radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde za Ime. (Djela 5:41)

Jer poradi Imena iziđoše i ne primaju ništa od pogana. (3. Ivanova 7)

Prepoznavši da ovo mogu biti prilično nezgodna mjesta za Jehovine svjedoke, već sumnjajući što se može očekivati, otvorio sam prijevod Novi svijet i nažalost, uvjerio se da me nije prevario predosjećaj kako bi ovi reci mogli biti zamućeno prevedeni.

 

Djela 5:41

Prijevod Duda-Fućak: Oni pak odu ispred Vijeća radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde za Ime.

Prijevod Novi svijet: Oni su pak otišli od Sudbenog vijeća, radujući se što su bili dostojni podnijeti sramotu zbog njegova imena.

Prijevod Novi svijet uz ime dodaje posvojnu zamjenicu "njegovo" iako te riječi nema u grčkom izvorniku, kao što je vidljivo u Watchtower izdanju The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures:

 

KIT, Djela 5:41

 

Zašto je to napravljeno?

Doduše, sam smisao nije promijenjen jer se iz konteksta vidi da se radi o Isusovom imenu. Redak prije u prijevodu Novi svijet glasi:

40 I poslušali su ga, te su dozvali apostole, išibali ih i naredili im da ne govore u Isusovo ime, pa su ih pustili da odu.

41 Oni su pak otišli od Sudbenog vijeća, radujući se što su bili dostojni podnijeti sramotu zbog njegova imena.

 

Prevoditelji koji su sastavili prijevod Novi svijet su uz Ime izgleda namjerno dodali "njegovo" kako bi se prikrila činjenica da kad su prvi kršćani govorili samo o jednom Imenu (τοῦ ὀνόματος) iznad svega - da je to bilo Ime Isusa Krista.

 

3. Ivanova 7

Prijevod Duda-Fućak: Jer poradi Imena iziđoše i ne primaju ništa od pogana.

Prijevod Novi svijet: Jer zbog Božjeg su imena pošli, ne uzevši ništa od ljudi iz svijeta

U grčkom izvorniku Ime je nekvalificirano, tj. ne postoji riječ "Božjeg". Ovo je također vidljivo u Watchtower izdanju The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures:

 

KIT, 3. Ivanova 7

 

Istina, sam Ivan nije izričito rekao o čijem se to Imenu radi; ali s obzirom na svjedočanstvo iz Djela 5:41 da su kršćani pod Ime mislili na Isusovo ime i još k tome da je upravo Ivan bio taj koji se u Djelima 5:41 zajedno s Petrom radovao da je bio dostojan podnijeti pogrde za Ime [Isusovo], s priličnom sigurnošću se može zaključiti da Ivan i ovdje misli na Isusovo ime.

Kako god bilo, izgleda da prevoditelji prijevoda Novi svijet opet ni ovo mjesto ne prepuštaju slučaju tako da Jehovini svjedoci niti neće zastati ovdje i razmisliti o kojem se to Imenu ovdje radi i neće ovaj redak povezati s Djelima 5:41.

 

Biblijsko svjedočanstvo je da su prvi kršćani zazivali, navješćivali, trpili zbog, zapovijedali u, svjedočili za: Isusovo ime .

Onaj tko to namjerno zamagljuje naviješta drugačiju dobru vijest (evanđelje).