Pitanje transfuzije krvi među Jehovinim svjedocima u Bugarskoj

 

Pitanje transfuzije krvi među Jehovinim svjedocima u Bugarskoj

Jehovini svjedoci su poznati po svojem uvjerenju kako je transfuzija krvi nedopustiva praksa i da potpada pod zabranu koju je Bog dao da se kršćani uzdržavaju od krvi (Djela 15:20). Nažalost, mnogo je primjera kako je ta praksa dovela do mnogih smrti koje su se mogle izbjeći dostupnom transfuzijom krvi. S druge strane Jehovini svjedoci koji svjesno prime transfuziju krvi moraju se suočiti s posljedicama da će biti isključeni iz zajednice osim ako se pokaju za taj čin. Namjera mi je napisati poseban članak koji se bavi ovom problematikom, no u ovom članku ograničio bi se na jedan presedan koji postoji među Jehovinim svjedocima u Bugarskoj.

Na službenoj stranici jw.org pronašao da se nešto dešavalo u Bugarskoj u 1990-ima ali nažalost bez previše konretnih detalja.

·                  BUGARSKA - Sažetak

·                  PRAVNA PITANJA I LJUDSKA PRAVA - Bugarska

 

Bugarska je 1991 nakon pada komunizma priznala JS kao vjersku zajednicu, da bi se 1994. taj status po novom zakonu ukinuo. Razlog je bio taj da je Bugarska vlada gledala na JS-e kao na sektu čiji članovi nemaju poštovanja prema Bugarskoj državi, ne idu u vojsku, ne smiju na izbore, i zajednica spriječava članove i njihovu djecu da prime najbolju dostupnu zdravstvenu zaštitu koja je Ustavom zagarantirana svim državljanima Bugarske - konkretno transfuziju krvi kada je nužna. Kako su zbog toga JS-i imali velikih problema u Bugarskoj, obratili su se Europskom sudu za ljudska prava i tužili Bugarsku državu.

 

Sud i nagodba

Kako se može vidjeti u vremenskoj tablici "Značajni događaji" na drugoj poveznici 1998. godine došlo je do prijateljske nagodbe koja je imala za rezultat da je Bugarska ponovno registrirala JS-e kao legalnu vjersku zajednicu. Ono što se na službenim stranicama ne može naći jest cijeli sadržaj te prijateljske nagodbe. Naime, spominje se da je tom nagodbom Bugarska zajamčila vjerska prava za JS i da je omogućila služenje civilne službe (prva poveznica). To je svakako pohvalno, no nameće se pitanje je li to cijeli sadržaj nagodobe? Naime, nagodba sugerira da dvije strane naprave određene ustupke sa svojih pozicija i nađu se "na pola puta". Bugarska država je izgleda odustala od obvezne vojne službe i uvela opciju civilne službe. Ali na službenoj stranici se ne vidi kakav su ustupak napravili JS-i Bugarske?

Taj dio se može naći u službenim dokumentima Europskog suda. Tekst je dugačak, no u njemu stoji na engleskom:

          In respect of the refusal of blood transfusion, the applicant association submits that while this is part of the religious doctrine of Jehovah's Witnesses, its acceptance depends on the personal choice of the individual concerned. There are no religious sanctions for a Jehovah's Witness who chooses to accept blood transfusion. Therefore, the fact that the religious doctrine of Jehovah's Witnesses is against blood transfusion cannot amount to a threat to "public health", every individual being free in his or her choice.

Ili u prijevodu:

          S obzirom na odbijanje transfuzije krvi, podnositelj zahtjeva tvrdi da dok je ono dio religijskog nauka Jehovinih svjedoka, njegovo prihvaćanje ovisi o osobnom izboru pojedinca. Nema vjerske sankcije za Jehovinog svjedoka koji sam odabire transfuziju krvi. Stoga činjenica da je vjerski nauk Jehovinih svjedoka protivan transfuziji krvi, on ipak ne može predstavljati prijetnju "javnom zdravlju", jer je svaki pojedinac slobodan u svom izboru..

Konkretno ovdje podnositelj zahtjeva tj. JS-i Bugarske tvrde da iako je odbijanje transfuzije dio vjerskog nauka JS, ipak nema vjerskih sankcija za JS-e koji odluče primiti transfuziju, te da su slobodni sami odabrati taj medicinski tretman. Izgleda da je Bugarska vlada s takvim ustupkom JS-a bila zadovoljna i na temelju toga ponovno priznala JS-e kao vjersku organizaciju. Kako ovo u praksi izgleda u Bugarskoj konkretno ne znam, no izgleda da su JS-i Bugarske bili spremni napraviti kompromis u odnosu na službeni nauk kako bi imali zajamčena prava kao registrirana vjerska zajednica.

Ovaj dokument se može naći i u pdf formatu. Zanimljiv je još i ovaj dokument.

001-45968.pdf
EUROPEAN COMMISSION OF HUMAN RIGHTS
Application No. 28626/95
Khristiansko Sdruzhenie "Svideteli na Iehova" (Christian Association Jehovah's Witnesses)
against Bulgaria
REPORT OF THE COMMISSION (adopted on 9 March 1998)
http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-3808&filename=001-3808.pdf

001-3808.pdf
AS TO THE ADMISSIBILITY OF
Application No. 28626/95
by Khristiansko Sdruzhenie "Svideteli na Iehova" (Christian Association Jehovah's Witnesses)
against Bulgaria
http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-45968&filename=001-45968.pdf001-3808.pdf

 

Najzanimljiviji dio je točka 17 u kojem se navodi kako je nagodba točno izgledala. Nažalost, taj dio je na francuskom. Prvi odjeljak govori o tome da se Bugarska vlada obezuje da će u saborsku proceduru dati prijedlog zakona o civilnoj službi kao alternativu vojnoj službi. A ovo je sadržaj drugog dijela (odjeljak 2):

          II. Concernant la position des Témoins de Jéhovah sur le sang, la requérante s'engage a rédiger une déclaration, qui sera annexée de façon intégrante aux statuts des Témoins de Jéhovah de Bulgarie en vue de son immatriculation, stipulant que :
2.1. - les patients Témoins de Jéhovah recourent systématiquement aux soins médicaux pour eux-memes et leurs enfants ; il appartient a chacun d'entre eux d'utiliser son libre arbitre, sans aucun contrôle et sanction de la part de la requérante ;
2.2. - s'agissant du respect de la législation sanitaire bulgare, l'association chrétienne les Témoins de Jéhovah de Bulgarie s'engage a respecter son application, y compris :
2.2.1. - en ne fournissant pas de déclaration préalable de refus de transfusion de sang aux personnes mineures;
2.2.2. - en ce qui concerne les personnes majeures, en observant les dispositions de ladite législation et en reconnaissant a chaque individu la liberté de choix

Prijevod tog dijela preko google translate-a stavljam namjerno bez prepravki gramtičkih grešaka google prevoditelja::

          II. S obzirom na položaj Jehovinih svjedoka na krv, podnositelj zahtjeva je suglasan da napisati izjavu, koja će biti pripojena tako sastavni statutima Jehovinih svjedoka Bugarska upisa, navodeći da:
2.1. - Jehovini svjedoci pacijenti pribjegavaju sustavno medicinsku skrb za sebe i svoje djeca; to je za svaku od njih na korištenje njezinih slobodna volja, bez ikakve kontrole i sankcije od strane podnositelj zahtjeva;
2.2. - Što se tiče usklađenosti s propisima Bugarski zdravlje, kršćanska udruga svjedoka
Jehova Bugarske obvezuje poštivati njegovu primjenu, uključujući:
2.2.1. - Po ne pruža izjavu prije transfuzije krvi odbijanja ljudi maloljetnika;
2.2.2. - Što se tiče onih Major, poštujući odredbe od zakonodavstvo i prepoznavanje svakog pojedinca na sloboda izbora.

 

Nije savršen prijevod no jasno se vidi kako se nagodba temelji na zaključku da vjerska zajednica JS u Bigarskoj neće kontrolirati niti sakcionirati slobodnu odluku svojih članova u vezi njihova odabira liječenja - konkretno transfuzije krvi. Osim očitog kompromisa koji su JS-i Bugarske napravili ova situacija ne ide u prilog teze koja se često može čuti od svjedoka kako su Jehovini svjedoci po svem svijetu ujedinjeni u istom nauku i praksi.